Начало arrow Новини arrow Бюджетът на ЕС за 2018 г.: подкрепа за младите, растежа и сигурността  
Бюджетът на ЕС за 2018 г.: подкрепа за младите, растежа и сигурността Печат
30 ноември 2017
1
- повече пари за устойчив растеж, заетост, сигурност и изменението на климата;
- допълнителни 116,7 млрд. евро за младежка безработица;
- намаляване на средствата за Турция.


Евродепутатите осигуриха повече подкрепа за безработните младежи и допълнителни средства за МСП, научни програми и „Еразъм“.

След като Съвета вече официално одобри предварителното споразумение с ЕП относно бюджета за 2018 г., сега и пленарната сесия направи същото с 295 гласа „за“, срещу 154 гласа „против“ и 197 „въздържал се“. След това председателят на Парламента Антонио Таяни подписа бюджета, с което той стана закон.

Младеж, растеж и заетост
Парламентът спря опита на Съвета да съкрати бюджета за икономически растеж и заетост със 750 млн. евро. Той също така увеличи кредитите за поети задължения за Инициати-вата за младежка заетост със 116,7 млн. евро. Така през следващата година ще има общо 350 млн. евро за подпомагане за младите хора, търсещи работа.
 
Бежанци, мигранти и средства за Турция
Европейското бюро за подкрепа при търсене на убежище получи допълнителни 5 млн. евро за по-добро справяне с миграционната криза. Освен това ЕП увеличи с 80 млн. евро бюджета за външна политика на ЕС в областта на миграцията. Това включва действия в източните и южните съседни страни, както и Западните Балкани.
По отношение на Турция евродепутатите решиха да намалят предприсъединителните фондове със 105 млн. евро, а допълнителни 70 млн. в кредити за поети задължения бяха поставени в резерв. Това се прави в следствие на влошаването на положението на демокрацията, върховенството на закона и правата на човека в страната.

Земеделие и изменение на климата
Парламентът се пребори за допълнителни 34 млн. евро за намаляване на младежката безработица в селските региони. Средствата за подпомагане на земеделски практики, които имат ползи за климата и околната среда, бяха увеличени с 90 млн. евро.

Бюджетът на ЕС помага политическите приоритети да бъдат превърнати в реалност. Приетият бюджет на ЕС за 2018 г. потвърждава, че ЕС насочва средствата към областите, в които те са нужни.  Бюджетът за 2018 г. възлиза на 160,1 милиарда евро бюджетни кредити за поети задължения (средствата, за които могат да бъдат сключени договори през дадена година) и 144,7 милиарда евро бюджетни кредити за плащания (средствата, които ще бъдат изплатени).

Приет бюджет на ЕС за 2018 година

Източник: Европейски парламент
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside