Начало arrow Новини arrow Работна програма на Комисията за 2018 г.  
Работна програма на Комисията за 2018 г. Печат
29 октомври 2017
11
Работна програма на Комисията за 2018 г .: програма за по-обединена, по-силна и по-демократична Европа

Председателят Жан-Клод Юнкер заяви: „Европа възвръща своята сила и трябва да се възползваме от този нов импулс. Вече представихме 80 % от предложенията, с които се ангажирахме, когато настоящата Комисия встъпи в длъжност. Сега трябва предложенията приоритетно да се превърнат в закони, а законите да започнат да се прилагат. Колкото по-скоро Европейският парламент и Съветът приключат своята работа, толкова по-скоро ще видим ползите от съвместните ни усилия.“

Какво представлява работната програма на Комисията? - Всяка година ЕК приема работна програма, в която представя своите ключови инициативи за следващата година. Работната програма информира гражданите, институционалните  партньори и служителите как ще изпълним политическите си приоритети и ще ги превърнем в конкретни действия.
Това е четвъртата по ред работна програма, която ЕК под председателството на Юнкер представя. В нея се определят инициативи, с които да се завърши работата по десетте приоритета, заложени в политическите насоки на председателя Юнкер, до края на петгодишния мандат на Комисията, както и по-дългосрочни инициативи за формиране на бъдещето на ЕС до 2025 г. и след това.

Какви са приоритетите на Комисията за 2018 г.? -  ЕК продължава да структурира работата си около политическите насоки на председателя Юнкер от юли 2014 г.
Дневният ред  до края на този мандат бе изложен в речта за състоянието на Съюза, произнесена на 13 септември 2017 г. Тазгодишната реч за състоянието на Съюза бе изградена въз основа на дебата за бъдещето на Европа, стартиран от ЕК с Бялата книга относно бъдещето на Европа, публикувана на 1 март 2017 г.
Действията за следващата година се опират и на Декларацията от Братислава от септември 2016 г. относно ЕС с 27 държави членки, както и на Декларацията от Рим, по която лидерите постигнаха съгласие на 25 март 2017 г. по повод на 60-ата годишнина от подписването на Римските договори. Сега всички пътища водят към Сибиу, Румъния, където ще се състои първата среща на върха на ЕС с 27 държави членки; Комисията под председателството на Юнкер съсредоточава усилията си едновременно върху постигането на резултати в краткосрочен план и върху определянето на бъдещето на ЕС.
Също толкова важна, колкото и новите инициативи през тази година, е непрекъснатата ни работа с Европейския парламент и със Съвета за постигане на съгласие по амбициозните предложения, които вече бяха внесени в рамките на първите три години от мандата на настоящата Комисия. Комисията набеляза в работната си програма 66 предложения, по които като приоритет следва да се постигне съгласие през следващата година. ЕК също така ще продължи работата си, за да гарантира, че действащите европейски разпореди се прилагат и изпълняват правилно, както и че цялото законодателство на ЕС продължава да отговаря на поставените цели. Това ще включва оттеглянето на 15 неприети предложения, които са остарели или по които не е възможно да се постигне съгласие, и отмяната на три действащи законодателни акта.

Трябва ли ЕП и Съветът да одобрят работната програма? - През следващите седмици Комисията ще работи с ЕП и със Съвета за одобряване на съвместна декларация на тримата председатели, в която ще бъдат очертани общите приоритети и цели за 2018 г. и ще бъдат определени предложения, на които трябва да бъде отдадено предимство в законодателния процес.
 
Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside