Начало arrow Новини arrow Комисията създава форум от експерти за преодоляване на трансграничните пречки  
Комисията създава форум от експерти за преодоляване на трансграничните пречки Печат
27 септември 2017
1С цел да бъде оползотворен пълният икономически потенциал на граничните региони на ЕС, в които живеят 150 милиона граждани, Комисията открива „Гранично координационно звено“.

То ще започне работа през януари 2018 г. И ще предоставя на регионите подкрепа, съобразена с техните нужди, за да им помогне да премахнат пречките пред трудовата заетост и инвестициите.

За предприятията, работниците и студентите боравенето с различни административни и правни системи представлява усложнение и е свързано със значителни разходи. В контекста на отправения в речта за състоянието на Съюза през 2017 г.призив на председателя Юнкер за гарантиране на справедливост в нашия единен пазар, чрез набор от конкретни действия Граничното координационно звено ще помага на граничните региони да си сътрудничат по-успешно.
То ще допринесе за
(1) подобряване на достъпа до трудова заетост и
(2) до услуги като здравеопазването и системите за обществен транспорт, както и
(3) за улесняване на трансграничната стопанска дейност.

2Предложението е част от по-всеобхватно съобщение на тема „Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС“, с набор от нови действия, както и списък на текущите инициативи с оглед подпомагане на граничните региони на ЕС да осъществят по-динамичен растеж при все по-тясно сътрудничество.
Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „Граничните региони на Европапроизвеждат повече от една четвърт от нейното богатство, но икономическият им потенциал не се използва пълноценно. Разполагаме със златна мина от възможности, които само чакат да бъдат проучени. Комисията ще предостави на тези региони съобразена с нуждите им подкрепа, която да донесе преки ползи за техните граждани.“

Граничното координационно звено ще се състои от експерти на Европейската комисия по трансграничните въпроси, които ще консултират националните и регионалните органи посредством събиране и обмен на добри практики чрез създаването на нова общоевропейска онлайн мрежа

В допълнение към създаването на Граничното координационно звено Комисията ще избере до 20 проекта, демонстриращи новаторски решения за преодоляване на трансграничните пречки. Покана за представяне на предложения ще бъде публикувана преди края на 2017 г.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside