Начало arrow Новини arrow ДФ „Земеделие“ увеличава публичността за изпълнението на ПРСР 2014-2020 г.  
EUROPE DIRECT
Начало
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
ДФ „Земеделие“ увеличава публичността за изпълнението на ПРСР 2014-2020 г. Печат
15 септември 2017
4ДФ „Земеделие“ увеличава публичността за изпълнението на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

За целта се разработва нова платформа на интернет страницата, където ще се обявяват данните. Системата ще осигури по-голяма прозрачност за усвояемостта на средствата по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Инициативата е част от подхода за публичност и прозрачност в работата на институцията, която е част от приоритетите в програмата на изпълнителния директор Живко Живков. До започване функциониране на платформата, фондът ще публикува ежемесечни данни за ПРСР 2014-2020 на секция „Публичност по подмерките от ПРСР 2014-2020 г.“.

От началото на действие на ПРСР 2014-2020 до 30 август 2017 г. в ДФ „Земеделие“ – РА са приети общо 14 751 заявления по всички мерки, за които е бил отворен прием. Сключени са общо 4 147 договора с размер на субсидията от близо 843 млн. лева.

Към момента продължава разглеждането и договарянето на проектните предложения, постъпили през втората половина на 2016 година - по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” и подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.
По отношение на подадените заявления по мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка 11 „Биологично земеделие” все още не са приключили задължителните административни проверки, свързани с поетите ангажименти.

От началото на прилагането на ПРСР 2014-2020 по двете екологични мерки са подадени следния брой заявления:
- За кампания 2015 са подадени общо 5 935 заявления, съответно 3819 по мярка 10 и 2116 по мярка 11;
- За кампания 2016 са подадени общо 9 586 заявления, съответно 5351 по мярка 10 и 4235 по мярка 11;
- За кампания 2017 са подадени общо 9 794 заявления, съответно 5539 по мярка 10 и 4255 по мярка 11.

От новия програмен период стопаните вече не поемат многогодишни ангажименти по двете мерки - 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ и мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“. Субсидиите се предоставят под формата на годишни плащания на хектар земеделска площ за компенсиране на наложени ограничения за определени земеделски дейности. От стартирането на ПРСР 2014-2020 по мярка 12 и 13 са подадени следния брой заявления:
- За кампания 2015 по мярка 12 са подадени 10 787 заявления, а по мярка 13 – 34 364;
- За кампания 2016 по мярка 12 са подадени 11 837 заявления, а по мярка 13 – 32 716;
- За кампания 2017 по мярка 12 са подадени 11 550 заявления, а по мярка 13 – 32 935.
 
Източник:  ДФ „Земеделие“ - РА
4
 
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside