Начало arrow Новини arrow Програмата на триото Естония-България-Австрия ще бъде подписана официално на 23 юни  
Програмата на триото Естония-България-Австрия ще бъде подписана официално на 23 юни Печат
14 юни 2017
4Министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 Лиляна Павлова проведе поредния кръг от консултации между държавите от председателското Трио - Естония, България и Австрия.
Участие в срещата взеха и представители на Генералния секретариат на Съвета на ЕС.

Министър Павлова изрази удовлетвореността на страната ни от доброто сътрудничество между държавите от Тройката по време на целия процес на консултациите и постигнатия резултат. Тя изрази увереност, че то ще продължи и дори ще се задълбочи по време на трите предстоящи председателства.
В рамките на дискусия беше потвърден финалният текст на Програмата на Съвета на Европейския съюз (1 юли 2017 г. – 31 декември 2018 г.), която предлага ориентирани към бъдещето приоритети, съсредоточени върху очакванията на гражданите, съвместното преодоляване на общите предизвикателства и достигането до реални резултати. Нейният фокус и приоритети отразяват стратегическия дневен ред на Европейския съюз.
4Основните акценти в Програмата са поставени на:
- Съюз на работни места, растеж и конкурентоспособност, с фокус върху единния пазар, предприемачеството и създаване на работни места, устойчива околна среда, инвестиране в бъдещето, икономически и паричен съюз;
- Съюз, който оправомощава и защитава всички свои граждани с фокус върху социалното измерение, и по-специално към Европейския стълб за социални права, равното третиране и недискриминацията, насърчаване на социалната справедливост, борбата срещу бедността и социалното изключване; равенството на половете; модернизиране на обучението, отчитайки ролята на учителите и училищните лидери и т.н.;
- Енергиен съюз с насочена към бъдещето политика в областта на климата;
- Съюз на свобода, сигурност и правосъдие и
- Съюзът като мощен фактор на световната сцена с фокус върху прилагането на Глобал-ната стратегия на ЕС; миграцията; разширяването и Западни Балкани; стабилизиране на съседните на ЕС региони; засилване на сътрудничеството отвъд съседните на ЕС региони; политиката за сътрудничество и развитие и търговията.

Предстои Програмата на Съвета на Европейския съюз (1 юли 2017 г. – 31 декември 2018 г.) да бъде одобрена от Съвета по общи въпроси на 20 юни т.г. и подписана от тримата премиери на Естония, България и Австрия в рамките на заседанието на Европейския съвет на 23 юни 2017 г.

Източник: Министерство за Българскoто Председателство на съвета на ЕС 2018
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside