Начало arrow Новини arrow Създава се Европейски фонд за отбрана  
Създава се Европейски фонд за отбрана Печат
14 юни 2017
1На 7 юни Европейската комисия стартира  Европейския фонд за отбрана, за да подпомогне държавите членки с цел по-ефективно разходване на парите на данъкоплатците, намаляване на дублирането на разходите и постигане на по-добро съотношение между качество и цена.
Обявен от председателя Юнкер през септември 2016 г. и подкрепен от Европейския съвет през декември 2016 г., Фондът ще координира, допълва и увеличава националните инвестиции в научноизследователска дейност в областта на отбраната, в разработването на прототипи и в придобиването на отбранително оборудване и технологии.
Европейският фонд за отбрана има две направления:
1. Научноизследователска дейност:

Научноизследователското направление на фонда вече дава първите си резултати. През 2017 г. ЕС за първи път ще предложи безвъзмездни средства за съвместни изследвания в областта на новаторските отбранителни технологии и продукти, изцяло и пряко финансирани от бюджета на ЕС. Проектите, допустими за финансиране от ЕС, ще бъдат насочени към приоритетните области, договорени преди това от държавите членки, и принципно може да включват електроника, метаматериали, криптиран софтуер или роботика.
Това направление ще бъде финансирано с:
- 90 милиона евро до края на 2019 г., като за 2017 г. са заделени 25 милиона евро. Обявена беше покана за представяне на предложения за проекти в областта на безпилотните системи в морска среда и войсковите системи. Подписването на първите споразумения за отпускане на безвъзмездни средства се очаква до края на тази година.
- 500 милиона евро годишно след 2020 г. През 2018 г. ЕК ще предложи специална научноизследователска програма на ЕС, посветена на отбраната, с прогнозен годишен бюджет от 500 милиона евро, което ще превърне ЕС в един от най-големите европейски инвеститори в научни изследвания в областта на отбраната.
2. Разработване и придобиване: Фондът ще насърчи държавите членки да си сътрудничат при съвместното разработване и придобиване на отбранителна техника и технологии посредством съфинансиране от бюджета на ЕС и практическа подкрепа от Комисията. Държавите членки например могат съвместно да инвестират в разработването на технологии за дронове или спътникова комуникация, или в закупуването на хеликоптери на едро с цел намаляване на разходите. Единствено съвместни проекти ще бъдат допустими за финансиране, а част от общия бюджет ще бъде заделена за проекти, свързани с трансграничното участие на МСП. ЕС ще предостави съфинансиране в размер на:
- 500 милиона евро общо за 2019 г. и 2020 г. по линия на специална програма в областта на отбраната и промишленото развитие.
- 1 млрд. евро годишно след 2020 г. За периода след 2020 г. ще бъде изготвена по-мащабна програма. Програмата ще привлече национално финансиране, като очакваният мултиплициращ ефект е 5. Следователно е възможно да бъде генерирана обща инвестиция за развитие на отбранителни способности в размер на 5 млрд.  евро годишно след 2020 г.
С подкрепата на Европейския парламент и държавите членки Европейският фонд за отбрана може бързо да се превърне във фактор за развитието на този ЕС за сигурност и отбрана, който гражданите очакват.

Допълнителна информация:

Информационен документ относно Европейския фонд за отбрана

Европейският фонд за отбрана — често задавани въпроси
Предложение за регламент
Покана за представяне на предложения

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside