Начало arrow Новини arrow Нова програма за кредити при два пъти по-ниски обезпечения  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Нова програма за кредити при два пъти по-ниски обезпечения Печат
31 март 2017
4Нова програма на Българската банка за развитие (ББР) ще предостави възможност на малките и средни предприятия да получават чрез търговските банки кредити в размер до 293 хил. лева при два пъти по-ниски обезпечения. Това ще стане благодарение на получена в края на 2016 г. контрагаранция по програма COSME на ЕИФ с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (План „Юнкер“).
 
От новата онлендинг програма могат да се възползват микро, малки и средни предприятия, които не са в затруднено положение. Те могат да кандидатстват пред банките-партньо-ри за оборотни и инвестиционни кредити, кредитни линии и банкови гаранции при намалени изисквания за обезпечение до 50%. Срокът за погасяване на заемите е между 1 и 10 години с възможност за гратисен период.
ББР ще приема заявки от търговските банки за включване в програмата до края на април 2017 г. Общият размер на кредитите, които ще бъдат отпуснати по нея, е 65 млн. лв. ББР ще споделя и 60% от риска по кредитите, предоставяни от търговските банки, което ще улесни достъпа до финансиране за българските компании. Участието в програмата не ограничава партньорството на банките с Националния гаранционен фонд по програма COSME. Условията за кандидатстване могат да бъдат намерени тук
Това е деветата онлендинг програма на ББР. Досега банката е реализирала общо 8 програми за индиректно финансиране чрез 20 търговски банки и 6 небанкови финансови институции в страната, с които са сключвани договори за финансиране на обща стойност над 820 млн. лева.
По програмите са подкрепени над 7000 български МСП, като общият размер на ползваното от МСП финансиране надхвърля 1,3 млрд. лв.


Програма COSME на ЕС е програма за конкурентоспособност на МСП, действаща в периода 2014-2020 г. с общ бюджет от 2,3 млрд. евро. Най-малко 60% от програмата трябва да бъде за улесняване на достъпа до финансиране на МСП чрез два финансови инструмента. Механизмът за гарантиране на заеми предвижда гаранции и контрагаранции за финансовите институции, който улеснява достъпа до кредитен ресурс за МСП. Този инструмент също така предлага и секюритизация на портфейлите с дългово финансиране на МСП. Програма COSME инвестира и чрез капиталов механизъм за растеж, който осигурява рисков капитал за МСП, които са в етап на разширяване и развитие. Програма COSME надгражда успеха на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (CIP) (2007-2013), която подпомогна осигуряването на над 21 млрд. евро заеми и 3 млрд. евро рисков капитал за близо 400 000 МСП в Европа.
Представителите на бизнеса, търсещи финансиране, могат да се свържат с конкретните финансови институции в страните — членки: http://www.access2finance.eu/
Инвестиционният план за Европа е един от водещите приоритети на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер. Неговият фокус е насърчаването на инвестициите с цел да създаде работни места и растеж чрез по-интелигентно използване на новите и съществуващите финансови ресурси, както и чрез премахване на пречките пред инвестициите и осигуряването на видимост и техническа помощ за инвестиционни проекти.
Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е основен инструмент на инвестиционния план.
Най-новите данни по сектори и по държави можете да видите тук .

Източник
: Българска банка за развитие
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside