Начало arrow Текущи покани arrow Проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства  
Проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства Печат
30 април 2017
5
Министерство на културата обяви сесия за частично финансиране на проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства на теми:

Тема 1: Проекти, свързани с дейности по опазване и представяне на движимо културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии (ремонтни дейности, събития, образователни програми, нов дизайн, конструкции, иновации и др.).
Максимално възможно частично финансиране по тази тема до 20 000 лв.
Срок на отчитане 10.12.2017 г.

Тема 2: Нови изложби и прояви, които да се осъществят от или съвместно с музеи и художествени галерии в периода януари – юни 2018 г., по време на българското Предсе-дателство на Съвета на Европейския съюз.
Максимално възможно частично финансиране по тази тема до 15 000 лв.
Срок на отчитане 10.08.2018 г.

Общата сума за финансиране на проектите по двете теми е 350 000 лв.

Със свои проекти могат да участват културни организации и институти, регистрирани в Информационния регистър, съгласно чл.14, ал.4 от Закона за закрила и развитие на културата.
Правилата за участие в сесията и формулярът за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Министерство на културата на адрес: www.mc.government.bg .
Документите се подават в деловодството на министерството, в два екземпляра, в запечатан плик.

За повече информация във връзка с условията за кандидатстване се обръщайте към дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства” в Министерство на културата, на тел.; 02 94 00 937; 02 94 00 947; 02 94 00 968; 02 94 00 885.
                    
Крайният срок за подаване на документите е двадесет работни дни след датата на публикуване на обявата.
Крайният срок за подаване на документите е до 18 май 2017 г. включително.

Източник: Министерство на културата
 
55
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside