Начало arrow Архив на новините arrow Юли 2016 arrow Комисията обяви въвеждането на два нови финансови инструмента  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Комисията обяви въвеждането на два нови финансови инструмента Печат
23 юли 2016
1Европейската комисия прие два нови „стандартни“, т.е. „готови за употреба“ финансови инструмента за инвестиции по линия на ЕСИ фондовете, с които се цели да се улесни достъпът до финансиране за новосъздадените предприятия и за организаторите на проекти за градско развитие.

Комисията насърчава държавите членки да удвоят в периода 2014-2020 г. своите инвестиции по линия на европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове , използвани чрез финансови инструменти като заеми, собствен капитал и гаранции , в съответствие с целите на плана за инвестиции .

Готовите за употреба финансови инструменти са съобразени с нормативната уредба на ЕСИ фондовете и правилата за държавната помощ, и са предназначени по-скоро да увеличат усвояването на револвираща финансова подкрепа от държавите членки, отколкото на традиционната безвъзмездна финансова помощ, както и да обединят средства от публични и частни източници.
Три инструмента от този вид вече съществуват: заем с поделяне на риска, основан на споделяне на риска между публични и частни ресурси, и инструмент с ограничена гаранция, при който публичните средства служат за гаранция срещу неизпълнение на задължението за плащане в рамките на кредитния портфейл на банката. И двата инструмента целят да предоставят по-добър достъп до финансиране за МСП. Третият инструмент е заем за обновяване в подкрепа на проекти за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в сектора на жилищното строителство.

На 11 юли Комисията обяви въвеждането на два нови инструмента:
1. Механизъм за съвместни инвестиции за осигуряване на финансиране за стартиращи предприятия и МСП. Тази подкрепа ще им позволи да разработят своите бизнес модели и да привлекат допълнително финансиране чрез колективна инвестиционна схема, управлявана от един основен финансов посредник. Общият размер на инвестициите, които съчетават използването на публични и частни средства, може да достигне 15 млн. евро на МСП. В периода 2007-2013 г. SAS JEREMIE във френския регион Лангедок Русильон беше пример за такъв механизъм за съвместни инвестиции, като използва ресурсите на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) за привличане на частен капитал и инвестиции във високотехнологични МСП.
2. Фондовете за градско развитие ще подкрепят проекти за устойчиво градско развитие, по-специално в областта на обществения транспорт, енергийната ефективност или дейностите по обновяване на градските райони. Проектите трябва да са финансово жизнеспособни и част от стратегия за интегрирано устойчиво градско развитие. Общият размер на инвестициите, които съчетават използването на публични и частни средства, може да достигне 20 млн. евро на проект. Подкрепата ще бъде под формата на заемен фонд, управляван от финансов посредник със средства от ЕСИ фондовете, както и с най-малко 30% принос от частен капитал. Такъв фонд за градско развитие беше създаден в Поморско воеводство, Полша, в периода 2007-2013 г.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside