Начало arrow Архив на новините arrow Юли 2016 arrow Комисията предлага създаване на обща рамка на ЕС за презаселване  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Комисията предлага създаване на обща рамка на ЕС за презаселване Печат
23 юли 2016
3Европейската комисия предлага рамка на ЕС за презаселване, с която се създава обща европейска политика за презаселване, за да се осигури организирано и безопасно влизане в Европа на хората, които се нуждаят от международна закрила.

Предложението е част от програмата на Комисията за реформа на общата европейска система за убежище и от дългосрочната политика за по-добро управление на миграцията, залегнала в европейската програма за миграцията. Предложението ще допринесе също така за прилагането на новата, ориентирана към резултати рамка за партньорство за сътрудничество с ключови трети държави на произход и на транзитно преминаване, представена от Комисията на 7 юни.
Предложението ще осигури постоянна рамка с единна процедура за презаселване в рамките на ЕС. Държавите членки ще продължават да решават колко души да бъдат презаселени всяка година, но ЕС ще постигне по-голямо въздействие чрез координиране на националните усилия и чрез единни колективни действия. Бъдещата рамка за презаселване ще се прилага чрез годишните планове на ЕС за презаселване, приети от Съвета и привеждани в действие чрез целенасочени схеми на ЕС за презаселване, приети от Комисията. В годишните планове на ЕС за презаселване ще се определят общите географски приоритети - от кои държави ще се извършва презаселването и колко души най-много ще бъдат презаселени през следващата година въз основа на участието и приноса на държавите от Съюза и асоциираните държави от Шенген в конкретния годишен план.
В рамката на ЕС за презаселване са посочени критериите, които трябва да се вземат предвид при определяне на регионите или държавите извън Съюза, от които ще се извършва презаселване, като например броя на лицата, нуждаещи се от международна закрила в трети държави, цялостните отношения на ЕС с трети държави и ефективното им сътрудничество в
областта на убежището и миграцията, включително развитието на тяхната система за убежище и сътрудничеството в областта на незаконната миграция, обратното приемане и връщането.

С новата рамка на ЕС за презаселване ще бъде установен общ набор от стандартни процедури за подбор и третиране на кандидатите за презаселване. В рамката се определят също така общи критерии за допустимост за презаселване в ЕС по целевите схеми на Съюза за презаселване, общи основания за изключване на кандидати и видът процедура (обикновена или експресна), която може да се използва.
За да подпомогне усилията на държавите членки за презаселване по целевите схеми на ЕС, Комисията ще предостави 10 000 евро от бюджета на Съюза за всяко пренаселено лице. Средствата ще бъдат отпуснати от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ). Презаселването, което не се извършва по рамката на Съюза, няма да се финансира от неговия бюджет.
Обединеното кралство и Ирландия могат да участват в прилагането на регламента по свой избор съгласно съответните протоколи, приложени към Договорите. Дания не участва в приемането на регламента и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside