Начало arrow Архив на новините arrow Юли 2016 arrow Проектни предложения, свързани с работа с деца и ученици от етническите малцинства  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Проектни предложения, свързани с работа с деца и ученици от етническите малцинства Печат
23 юли 2016
6Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) обявява Конкурсна процедура 33.15-2016 за набиране на проектни предложения по следните приоритети:

Приоритет 1: Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства.
Общ бюджет на приоритета – 420 000 лева
Максимална стойност на един проект – 20 000 лева
Приоритет 2: Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етническите малцинства.
Общ бюджет на приоритета – 840 000 лева
Максимална стойност на един проект – 40 000 лева
По този приоритет се предвижда изпълнението на проекта да обхваща две пълни учебни години.
Приоритет 3: Прилагане на ефективни форми на интеркултурното образование и за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.
Общ бюджет на приоритета – 140 000 лева
Максимална стойност на един проект – 10 000 лева
Допустими кандидатстващи институции: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, кандидатстващи самостоятелно или с участието на други държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища и общини или с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.
Пълният комплект от необходими документи за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: http://coiduem.mon.bg/

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 15:00 часа на 08.08.2016 г.

Въпроси и отговори: http://coiduem.mon.bg/page.php?c=2&d=278
График за провеждане на информационни срещи: http://coiduem.mon.bg/page.php?c=2&d=280


Източник: ЦОИДУЕМ
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside