Начало arrow Архив на новините arrow Май 2016 arrow Одобрен оценителен доклад по процедура “Ново работно място 2015”  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Одобрен оценителен доклад по процедура “Ново работно място 2015” Печат
14 май 2016
4Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 публикува Решение № РД05-52/09.05.2016 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектните предложения, подадени в рамките на първия краен срок за набиране на проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”.

5Във връзка с утвърден на основание чл. 28, ал. 2 от ЗУСЕСИФ образец на административен договор, Управляващият орган на ОП РЧР промени образеца на договор по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”.
Всички кандидати следва да се запознаят с новия образец на договор по процедурата.

Източник: МТСП
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside