Начало arrow Архив на новините arrow Май 2016 arrow Покана по програма “Еразъм+”  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Покана по програма “Еразъм+” Печат
14 май 2016
КД 3: Подкрепа за реформиране на политиката: Социално приобщаване чрез образование, обучение и младеж

Настоящата покана за представяне на предложения ще подпомогне проекти в областите на образованието, обучението и младежта, поставящи си за цел разрастване и разпространяване на иновационни добри практики, попадащи в обхвата на Декларацията относно насърчаване на активна гражданска позиция и общите ценности на свобода, търпимост и недискриминация чрез образование от 17 март 2015 г.

Поканата  включва две партиди:
Партида 1: Образование и обучение
Партида 2: Младеж
Кандидатите трябва да изберат само една от  партидите и да я посочат във формуляра си за кандидатстване.

Подкрепят се три проектни направления:
Направление 1:
Проекти за транснационално сътрудничество (партида 1 и партида 2)
Направление 2: Широкомащабни доброволчески проекти (партида 2)
Направление 3: Работа в мрежа на националните агенции „Еразъм+" (партида 2)

Допустими кандидати са публичните и частните организации, действащи в областите на образованието, обучението и младежта по направленията, включени в обхвата на Парижката декларация. Кандидатите, които се считат за допустими по настоящата покана, са:
- учебни институции и други доставчици на образователни услуги,
- публични органи на национално/регионално/местно равнище, отговорни за образованието, обучението и младежта,
- организации с нестопанска цел (НПО),
- научноизследователски институти,
- търговски организации и социални партньори,
- центрове за насочване и признаване,
- международни организации,
- частни дружества,
- мрежите на посочените по-горе организации също са допустими, стига да имат юридическа правосубектност,
 -Национални агенции „Еразъм+" в областта на младежта.

Допустими са само предложения от юридически лица, установени в една от следните държави:
- 28-те държави - членки на ЕС,
- държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия,
- страните - кандидатки за членство в ЕС: Турция, бивша югославска република Македония.

Изисквания за минимален състав на партньорствата:

Направление 1: 4 организации, представляващи 4 допустими държави. Ако в проекта участват мрежи, партньорството трябва да включва най-малко 2 организации, които не са членове на мрежата (т.е. двама партньори от мрежата плюс 2 организации, които не са членове на мрежата);
Направление 2: 3 организации, представляващи 3 допустими държави;
Направление 3:
4 национални агенции „Еразъм+" в областта на младежта, представляващи 4 допустими държави.

Краен срок за кандидатстване: 30 май 2016 г., 12.00 ч. на обяд централно европейско време

Повече информация

Източник: EACEA
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside