Начало arrow Архив на новините arrow Май 2016 arrow Стартира изпълнението на проекти Студентски стипендии и Студентски практики  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Стартира изпълнението на проекти Студентски стипендии и Студентски практики Печат
14 май 2016
6
Със заповеди на Ръководителя на Управляващия орган на ОП НОИР № РД09-366/29.03.2016 г. и № РД09-367/29.03.2016 г. стартира изпълнението на дейностите по проекти BG05M20P001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1” и BG05M20P001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза 1”.

Бюджетът на проект „Студентски стипендии – Фаза 1“ е 26 000 000 лева.
Дейностите, които ще се изпълняват са:
- Предоставяне на студентски стипендии за стимулиране на обучение в приоритетни за икономиката области, както и приоритетни сфери и политики на Европейския социален фонд (за специалности, в които има дефицит на кадри и на кандидат-студенти);
- Предоставяне на стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта (на конкурсен принцип).
Целеви групи са студенти с минимален среден успех от предходните два семестъра (за стипендии за стимулиране на обучение в приоритетни за икономиката области) и за предходния един семестър (за стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта) – Добър (4,00).
Повече информация по проект „Студентски стипендии – Фаза 1“ http://eurostipendii.mon.bg/

Бюджетът на проект „Студентски практики – Фаза 1“ е 37 000 000 лева.
Дейностите, които ще се изпълняват са:
- Координация и подготовка за реализация на студентски практики;
- Поддържане и обновяване на регистрираните работодатели, преподаватели, студенти и експерти от ВУ за реализация на студентски практики;
- Развиване и поддържане на създадения механизъм и методика за провеждане на практическо обучение в реална работна среда на студенти, включително и чрез осигуряване на възможност за провеждане на практическо обучение на студенти повече от веднъж в една образователно-квалификационна степен;
- Организация и провеждане на практическото обучение в реална работна среда – регистрация, кандидатстване, осъществяване на обучение на място, оценяване на практическото обучение, удостоверяване на завършената практика;
- Реализация на периодични срещи с експертите от ВУ-партньори и обучения;
- Осъществяване на проверки с цел координация и контрол на провежданите практики;
- Осъществяване на дейности по осигуряване на публичност.
Целеви групи са студенти.
Повече информация по проект „„Студентски практики – Фаза 1“ http://praktiki.mon.bg/sp/

Източник: МОН
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside