Начало arrow Архив на новините arrow Юли 2008 arrow Първа покана по ос ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Първа покана по ос ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони Печат
03 юли 2008
Министерство на земеделието и храните обявява процедура за набиране на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка  431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за потенциални местни инициативни групи (2007-2009)” от приоритетна ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 431-2 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРС) – Европа инвестира в селските райони.

Кандидатите трябва да бъдат регистрирани и прилагат проекта на територията на селските райони и могат да бъдат:
1. общини;

2. юридически лица с нестопанска цел;

3. юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите

 

Крайният срок за подаване на заявления за подпомагане е 18 септември 2008 г.

 

Документи се приемат на следния адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55, Министерство на земеделието и храните, до Управляващия орган на ПРСР - дирекция „Развитие на селските райони”, отдел „Селски райони и местни инициативи”.

 

Пълният комплект от документи  за кандидатстване и Наредба № 14 от 03 април 2008  г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (обн. ДВ, бр. 39/2008) са публикувани на интернет адрес: http://www.mzh.government.bg в рубрика „Селски райони”, под-рубрика „Обяви, покани и документи.”, бутон „Ос 4 ЛИДЕР”.

 

За допълнителна информация и въпроси: Дирекция „Развитие на селските райони”, отдел „Селски райони и местни инициативи”, електронен адрес:  tppetrova@mzh.government.bg 

 

Източник: Министерство на земеделието и храните
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside