Начало arrow Архив на новините arrow Октомври 2015 arrow Повече възможности чрез модернизиране на вътрешния пазар  
Повече възможности чрез модернизиране на вътрешния пазар Печат
31 октомври 2015
1Европейската комисия представи пътна карта за реализиране на пълния потенциал на единния пазар и превръщането му в трамплин за просперитета на Европа в условията на глобалната икономика.

Единният пазар е едно от най-големите постижения на Европа. Неговата цел е стоките, услугите, капиталите и хората да се придвижват по-свободно. Той предлага възможности за специалистите и предприятията и по-голям избор и по-ниски цени за потребителите. Той позволява на хората да пътуват, живеят, работят и учат навсякъде, където желаят. Тези възможности обаче не винаги се реализират, защото правилата за единния пазар не се познават или не се прилагат или просто защото съществуват различни, неоправдани пречки.
Освен това единният пазар трябва да се адаптира към съвременните реалности–новаторските идеи и новите бизнес модели също трябва да намерят своето място.
С договорените  действия ще бъдат постигнати резултати в посочените по-долу области:
- Потребители: Комисията ще предприеме действия, за да гарантира, че потребителите, които искат да купуват услуги или стоки в други страни от ЕС, било то онлайн или лично, няма да се сблъскват с различия в цените, условията за продажба или възможностите за доставка, освен ако това е обосновано от обективни и подлежащи на проверка причини. ЕК и европейските потребителски центрове често получават от потребителите оплаквания за неоправдани различия в третирането им поради тяхното гражданство или местопребиваване.
- МСП и стартиращи предприятия: Стартиращите предприятия могат да имат значителен принос към икономиката, но редица предприемачи напускат Европа, защото не могат да реализират своите новаторски идеи на пазара. В момента в контекста на Плана за инвестиции и на съюза на капиталовите пазари се полагат усилия за облекчаване на достъпа до финансиране за МСП. Освен това Комисията възнамерява да опрости уредбата на ДДС, да намали разходите за регистриране на дружества,  да представи предложение относно несъстоятелността на предприятията и да направи достъпна цялата информация за регулаторните изисквания на един-единствен портал. ЕК също така ще работи за приемане на по-ясни и по-благоприятни за МСП правила в областта на интелектуалната собственост и ще предприеме последните необходими стъпки, за да може единният патент да се превърне в привлекателен и достъпен начин за европейските предприятия, включително МСП, да печелят от своите идеи.
- Новаторски услуги: Комисията ще разработи европейска програма за икономиката на споделянето (sharing economy). Новите бизнес модели носят ползи както за гражданите, така и за предприятията и помагат за оптималното използване на съществуващите ресурси.
- Специалисти: Комисията ще подобри възможностите за трансгранична мобилност на предприятията и специалистите. Тя ще подобри признаването на професионалните квалификации и ще улесни трансграничното предоставяне на бизнес, строителни и други услуги, които създават растеж. Заедно тези действия ще улеснят достъпа на специалистите и предприятията до нови пазари и ще дадат възможност на малките национални предприятия да се превръщат в големи европейски компании.
В подкрепа на всичко това Комисията ще работи в сътрудничество със страните от ЕС и участниците на пазара за създаване на истинска култура на спазване на правилата на единния пазар. Специално внимание ще бъде обърнато на сектора на услугите и на обществените поръчки,  които са от съществено значение за ефективното изразходване на парите на данъкоплатците.

Източник: Представителство на ЕК
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside