Начало arrow Архив на новините arrow Октомври 2015 arrow Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони  
Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони Печат
31 октомври 2015
4Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Целта на процедурата е подобряване на административния капацитет на 28 общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР и изпълнение на проектните им предложения – бенефициенти по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г.

Конкретни бенефициенти по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия са 28 общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. (НКПР) – бенефициенти по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г., както следва: Попово, Троян, Пещера, Карнобат, Нова Загора, Ботевград, Сандански, Севлиево, Самоков, Червен бряг, Свиленград, Провадия, Мездра, Поморие, Нови пазар, Разлог, Козлодуй, Берковица, Тутракан, Елхово, Златоград, Девин, Генерал Тошево, Крумовград, Белоградчик, Никопол, Малко Търново и Ивайловград.

Бюджетните линии могат да бъдат подавани текущо, тъй като съгласно указанията по процедурата няма определен краен срок за кандидатстване.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на бюджетната линия (финансов план), което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020
https://eumis2020.government.bg/

Пакетът документи за кандидатстване по процедурата е одобрен със заповед №РД-02-36-570/27.10.2015 г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 г. и е публикуван на интернет сайта на ОПРР, в меню: Кандидатстване, под меню: Актуални схеми.

- Заповед

- Приложение - Единен наръчник за информация и комуникация

- Указания - бюджетна линия

- Приложения за информация

- Приложения за попълване

Източник: МРРБ
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside