Начало arrow Архив на новините arrow Октомври 2015 arrow Покана за предложения по Програма „Еразъм+“  
Покана за предложения по Програма „Еразъм+“ Печат
21 октомври 2015
6В Официалния вестник на ЕС от 13 октомври е публикувана покана за представяне на предложения по Програма „Еразъм+“, ключово действие 3 – подкрепа за реформиране на политиката Сътрудничество с гражданското общество в областта на младежта.

Целта на тази покана е да предостави структурна подкрепа, наречена оперативна субсидия, на европейски неправителствени организации (ЕНПО) и общоевропейски мрежи, действащи в областта на младежта и насочени към следните общи цели:
 - повишаване на осведомеността на участниците относно европейската програма за политика в областта на младежта и по-специално относно „Стратегията на ЕС за младежта“;
 - повишаване на ангажираността и сътрудничеството на участниците с публичните органи за осъществяване на политиките и реформите в областта на младежта, като препоръките за отделните държави, отправени в рамката на европейския семестър;
 - насърчаване на активността на участниците в областта на младежта;
 - насърчаване на ангажираността на участниците в разпространението на политическите и програмните действия и резултати, както и на добрата практика сред техните членове и в по-широки кръгове.
Поканата е отворена за две категории субекти: европейски неправителствени организации (ЕНПО) и общоевропейски мрежи (неофициална мрежа).

Допустими са заявленията от юридически лица, установени в една от следните държави: държавите-членки на ЕС; държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са част от Европейското икономическо пространство (ЕИП): Исландия, Лихтенщайн, Норвегия; държавите-кандидатки за членство в ЕС, за които е съставена предприсъединителна стратегия в съответствие с общите принципи и условия, предвидени в рамковите споразумения, сключени с тези държави, относно участието им в програмите на ЕС: Бивша югославска република Македония и Турция.
Общият бюджет, заделен за финансовата 2016 г. за сътрудничество с гражданското общество в областта на младежта, е 3 800 000 EUR.
Качеството на допустимите кандидатури се оценява въз основа на следните критерии: приложимост (максимум 30 точки); качество на съдържанието и прилагането на плана за работа (максимум 20 точки); профил, брой на участниците и държавите, ангажирани в дейностите (максимум 20 точки); въздействие, разпространяване и устойчивост (максимум 30 точки).

Заявленията трябва да бъдат подадени, като се използва електронният формуляр за кандидатстване за безвъзмездна помощ (eForm).

Надлежно попълненият електронен формуляр за кандидатстване трябва да бъде подаден онлайн не по-късно от 12:00 ч. (на обяд брюкселско време) на 26 ноември 2015 г.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:  Покана за представяне на предложения – EACEA/32/2015 – Програма „Еразъм+“, ключово действие 3

Източник: www.europe.bg
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside