Начало arrow Новини arrow Преместване и презаселване: напредък по схемите на ЕС  
Преместване и презаселване: напредък по схемите на ЕС Печат
19 април 2017
1Комисията прие своя единадесети доклад за напредъка по схемите на ЕС за спешно преместване и презаселване, в който прави оценка на предприетите от 2 март 2017 г. досега действия.

Държавите членки са постигнали стабилен напредък по отношение на преместването – преместени са допълнителни 2 465 лица, което е нов месечен рекорд. Общият брой на извършените премествания вече e 16 340. Необходимо е обаче всички държави членки да положат повече усилия, така че всички отговарящи на изискванията за това хора да бъдат преместени през следващите месеци.При презаселването държавите членки са продължили да отбелязват съществен напредък, като досега 15 492 души са получили възможност да влязат безопасно и законно в ЕС. За да се съдейства за подобряването на процеса на преместване и презаселване, в доклада са включени целеви препоръки към държавите членки.

Преместване
Темпът на преместванията продължи да нараства, в резултат на което бе отбелязано подобрение с 27 % спрямо предходните най-високи месечни стойности – през март са преместени общо 2 465 лица, като над 1 600 са преместени от Гърция и над 800 от Италия. Към 10 април общият брой на извършените премествания е 16 340 – 5 001 от Италия и 11 339 от Гърция. Въпреки този положителен напредък обаче сегашният темп на преместванията все още е далеч под целите, определени, за да се гарантира, че всички отговарящи на условията лица ще бъдат преместени през следващите месеци.
С около 14 000 кандидати за преместване, намиращи се в Гърция, и около 3 500, регистрирани досега в Италия, общият брой на лицата в тези две държави, които отговарят на условията за преместване, е доста под предвиденото в решенията на Съвета. Като се имат предвид тези данни, ако се постигнат одобрената от Европейския съвет цел от Гърция да бъдат премествани поне 3 000 лица месечно и целта, определена от Комисията, от Италия да бъдат премествани поне 1 500 лица месечно, е напълно възможно всички отговарящи на условията кандидати, които в момента се намират в Гърция и Италия, да бъдат преместени до септември 2017 г.

Презаселване
Схемата за презаселване продължава да се изпълнява добре. Към 10 април 15 492 лица са презаселени в 21 държави, което означава, че над две трети от договорените 22 504 презаселвания по схемата на ЕС за презаселване вече са извършени.
Въпреки че някои държави членки и асоциирани държави вече са изпълнили своите цели (Естония, Ирландия, Нидерландия, Финландия, Швеция, Обединеното кралство, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария), а други са започнали да извършват презаселвания по схемата на ЕС, отговорностите все още са разпределени неравномерно. Девет държави членки (България, Кипър, Гърция, Хърватия, Малта, Полша, Румъния, Словакия и Словения) все още не са извършили нито едно презаселване по съществуващи схеми на равнище ЕС.
Темпът на презаселванията от Турция, които са включени в общия брой, продължи да се ускорява през последните седмици, като след последния доклад са презаселени 1 053 сирийци. Досега общо 4 618 сирийски бежанци са получили възможност за безопасно и законно влизане в Европа по силата на Изявлението на ЕС и Турция. Държавите членки напредват добре с подготовката за бъдещи презаселвания и към момента са поети ангажименти за 26 112 души, което е значително увеличение в сравнение с последния доклад. В Австрия и Румъния е в ход подготовката на първите им презаселвания по схемата. Някои държави членки обаче нито са извършили презаселвания, нито са предприели каквито и да било действия за презаселване от Турция (Кипър, Дания, Унгария, Малта, Полша и Словакия).

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside