Начало arrow Текущи покани arrow Проекти за граждански контрол върху реформата в съдебната система  
Проекти за граждански контрол върху реформата в съдебната система Печат
31 март 2017
5
Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 отваря за кандидатстване процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система” , чиято цел е да подкрепи усилията за преодоляване на натрупаното обществено недоверие към съдебната система.

Краен срок за кандидатстване:
28.04.2017 г., до 18:00 ч. - за проекти, които ще се изпълняват през 2017-2019 г.
30.09.2018 г., до 18:00 ч. - за проекти, които ще се изпълняват през 2019-2020 г.
30.09.2020 г., до 18:00 ч. - за проекти, които ще се изпълняват през 2021-2022 г.
Бюджет на процедурата: Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 5 млн. лв., от които:
- 1 млн. лв. – за първия срок за кандидатстване;
- 2 млн. лв. – за втория срок за кандидатстване;
- 2 млн. лв. – за третия срок за кандидатстване
Размер на безвъзмездната финансова помощ: минимум - 30 000 лв. , максимум - 100 000 лв.
Процент на безвъзмездно финансиране: 100%

Основни цели на процедурата:
Цел 1. Осъществяване на граждански контрол върху реформата в съдебната система чрез по-активното включване на НПО и професионалните организации в процеса на разработването, наблюдението и оценката на стратегиите за реформа

Цел 2. Отправяне на предложения за подобрения в съдебната система.

Цел 3. Насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове.

Допустими кандидати:
- Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЦРЮЛНЦ) при Министерството на правосъдието по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), в сила до 31.12.2017 г., или вписани в Регистъра по чл. 17 от ЗЮЛНЦ, в сила от 01.01.2018 г., които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване.
- Професионални организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ или регистрирани/създадени със специален закон, на лица, работещи в системата на съдебната власт (съдии, прокурори, следователи, съдии по вписванията, съдебни заседатели, съдебни служители, вещи лица и др.), на адвокати, нотариуси и други юристи, на медиатори и арбитри, както и на други лица, работещи в сектора на правосъдието, които имат поне една приключена финансова година към датата на кандидатстване.

Всички документи по процедурата са публикувани в секцията за ОПДУ на Единния информационен портал: www.eufunds.bg и в ИСУН:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/78ebd543-c004-46f2-8816-f4ba5c925d00
Въпроси по процедурата можете да задавате преди крайния срок за кандидатстване на: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

Източник: www.eufunds.bg
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside