Начало arrow Новини arrow Опростени правила и по-силна подкрепа за производителите на плодове и зеленчуци  
EUROPE DIRECT
Начало
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
БюлетинОпростени правила и по-силна подкрепа за производителите на плодове и зеленчуци Печат
15 март 2017
3Европейските организации на производителите на плодове и зеленчуци ще се радват на опростени правила, намалена административна тежест и по-голяма финансова подкрепа в периоди на криза благодарение на нови правила, приети от Европейската комисия.

Като отбелязва края на продължилия две години преглед в рамките на текущата инициатива на комисията на Юнкер за по-добро регулиране, актуализираният и опростен делегиран регламент за европейския сектор за производство на плодове и зеленчуци ще допринесе за по-нататъшно укрепване на ролята на организациите на производители - те ще станат по-привлекателни за нечленуващите в тях производители, като в същото време ще се подобри функционирането на съществуващата схема за управление на пазара.

Всяка година в ЕС се произвеждат плодове и зеленчуци на стойност около 47 млрд. евро в 3,4 млн. стопанства в ЕС - близо една четвърт от всички земеделски стопанства в Съюза. Според последните налични данни съществуват около 1500 организации на производители, които обхващат 50% от производството на плодове и зеленчуци в ЕС.
Освен преки помощи и съфинансиране от ЕС на проекти за развитие на селските райони, производителите на плодове и зеленчуци в Съюза са получили извънредна подкрепа на обща стойност 430 млн. евро, откакто през август 2014 г. Русия наложи ембарго върху износа на продукти на хранително-вкусовата промишленост от ЕС. Европейската комисия предоставя на организациите на производители и допълнително финансиране в размер на около 700 млн. евро годишно.
В допълнение към съществуващата пазарна помощ, новите правила ще доведат до:
Увеличаване на достъпната за сектора за производство на плодове и зеленчуци помощ за изтегляне от пазара - когато определени продукти трябва да бъдат изтеглени от пазара поради непредвидени пазарни тенденции. Цените за изтегляне от пазара ще нараснат от 30% на 40% от средната пазарна цена в ЕС през 5-те последни години на безплатно разпространение и от 20% на 30% за изтегляния с други цели (например за компост, фураж за животни, дестилация и др.).
По-голяма привлекателност на организациите на производители в сектора за производство на плодове и зеленчуци за производители, които в момента не членуват в тях, като се поясни по-добре кои действия на организациите на производители отговарят на условията за получаване на финансова подкрепа от ЕС (например инвестиции в технологии или подобряване на качеството) и като се определи максимален праг - 25% - за продукцията, която може да се търгува извън организацията. Въпреки че членовете се насърчават да доставят цялата си продукция на организациите на производители, които да я продават от тяхно име, при мнозина от тях съществува традиция да продават директно на потребителите. Насърчаването на такива къси вериги на доставка е основно предложение на Комисията.
Опростяване и изясняване на законодателството във връзка с транснационалните организации на производители и техните асоциации. Тези организации са ключов елемент на интернационализирането на сектора, тъй като те не само подпомагат предоставянето на по-голям достъп до пазара за продукцията на фермерите, но и гарантират, че добавената стойност, генерирана от износа на тази продукция, се връща при земеделските стопани. След като делегираният регламент бе приет от Комисията, Съветът и Европейският парламент имат два месеца да гласуват по него. След това той ще влезе в сила.

Източник:
Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside