Начало arrow Новини arrow Най-ценното европейско право за българите е свободата на придвижване  
Най-ценното европейско право за българите е свободата на придвижване Печат
15 март 2017
1Българските граждани запазват одобрението си към ЕС и неговите институции и са склонни да се доверяват повече на тях, отколкото на националните институции.
Това сочат резултатите от допитването Евробарометър 86, проведен в края на миналата година.

Доверието на българските граждани към Европейския съюз и неговите институции е традиционно високо и над средното за всички страни-членки. Българите (а и европейците като
цяло) са по-склонни да се доверяват на европейските институции, отколкото на националните такива. Тази тенденция се запазва и през есента на 2016 г.
Понастоящем около половината от българските граждани (49%) заявяват, че имат доверие в ЕС, стойност с над 10 процентни пункта над средното измерено за ЕС28 (36%). Едва 34% изпитват недоверие към ЕС.
Страната ни е на шесто място сред всички-страни-членки по степен на доверие към ЕС. Пред България се нареждат Литва (55% доверие), Малта (52%), Румъния (52%), Люксембург (51%) и Финландия (51%).

В унисон с относително високото обществено доверие на българите към ЕС и неговите институции, 43% от българското население споделят мнението, че нещата в Общността се развиват в правилната посока, докато на обратното мнение са значително по-малък дял –30%.
Българите не са така положително настроени към развитието на нещата в страната – по-малко от една четвърт от сънародниците ни намират посоката на развитие на страната за правилна, докато две трети са по-скоро критично настроени. Нагласите на българите спрямо посоката за развитие на нещата в страната са близки, но малко по-критични от тези на средния европеец по отношение на собствената страна (29% оптимизъм и 56% песимизъм на ниво ЕС28).
Що се отнася до оценките за развитието на нещата на ниво ЕС, оптимизмът на българите е почти двойно по-висок от средно европейското ниво – едва 23% от жителите на всички страни-членки споделят оптимистичния възглед за развитието на нещата в ЕС – всъщност страната ни заема трето място сред 28-те страни-членки по този индикатор.

Традиционно, българските граждани свързват ЕС и членството на страната ни в него с възможността за свободно придвижване, работа и живот в различните страни-членки.
Именно това е и аспектът от действията и политиките на ЕС, който се ползва с най-висока степен на обществено одобрение сред българите, в сравнение с аспекти като икономически и паричен съюз, обща външна, енергийна, политика, единна политика по отношение на миграцията, единен цифров пазар и т.н. 87% от българското общество се обявява в подкрепа на възможността за свободно движение в рамките на ЕС за работа, живот, образование. На това мнение са и 81% от жителите на всички страни-членки – поне две трети от жителите на всяка от 28-те страни членки подкрепят възможността за мобилност в рамките на Общността.

Пълните резултати от проучването

Контекст: В проучването участват граждани над 15-годишна възраст на всички 28 страни-членки на ЕС и на кандидат-членките. Извадката във всяка от участващите страни е национално-представителна за населението над 15-годишна възраст, в повечето държави размерът на извадката е 1000 интервюта.
Основните теми, засегнати в проучването са отношението и доверието към ЕС, неговите институции, националните институции, степента на разбирането и отношението към приоритетите на ЕС, отношението към миграцията.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside