Начало arrow Текущи покани arrow Национални покани Еразъм+  
Национални покани Еразъм+ Печат
28 февруари 2017
4Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор "Висше образование", с краен срок за кандидатстване 29 март 2017 г., 13:00 часа българско време.

Текстът на поканата е достъпен тук .
Към поканата за кандидатстване, като линкове, ще намерите всички необходими документи.

****
4Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Образование за възрастни", с краен срок за кандидатстване 29 март 2017 г., 13:00 часа българско време.

Текстът на поканата е достъпен тук .
Към поканата за кандидатстване, като линкове, ще намерите всички необходими документи.

****
Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор "Професионално образование и обучение", с краен срок за кандидатстване 29 март 2017 г., 13:00 часа българско време.

Текстът на поканата е достъпен тук .
Към поканата за кандидатстване, като линкове, ще намерите всички необходими документи.

****
Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, сектор "Училищно образование", проекти само между училища, с краен срок за кандидатстване 29 март 2017 г., 13:00 часа българско време.

Текстът на поканата е достъпен тук .
Към поканата за кандидатстване, като линкове, ще намерите всички необходими документи.

****
Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование", с краен срок за кандидатстване 29 март 2017 г., 13:00 часа българско време.

Текстът на поканата е достъпен тук .
Към поканата за кандидатстване, като линкове, ще намерите всички необходими документи.

През 2017г. наличният бюджет по КД2, сектор „Училищно образование“, ще бъде разпределен както следва:
- За подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“ – 50% от отпуснатото финансиране по дейността.
- За подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите“ – 50% от отпуснатото финансиране по дейността.

Източник: ЦРЧР
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside