Начало arrow Новини arrow Индекс за регионална конкурентоспособност за 2016 г.  
Индекс за регионална конкурентоспособност за 2016 г. Печат
28 февруари 2017
3Комисията публикува третото издание на индекса за регионална конкурентоспособност за 263 региона на ЕС - проучване, което предоставя полезна информация за регионите в помощ на тяхната икономическа ефективност.

Регионалната конкурентоспособност е способността на даден регион да предложи привлекателна и устойчива среда за предприятията и местните жители.
Новото в изданието е интерактивният интернет инструмент , който дава възможност за по-подробен анализ и сравнение на всеки регион, или с друг с подобно БВП на глава от населението, или с всички региони на ЕС. Ползвателите могат лесно да видят резултатите на своя регион по отношение на иновациите, управлението, транспорта, цифровата инфраструктура, здравеопазването и човешкия капитал. Инструментът е създаден и за да се помогне на регионите да открият своите слабости и инвестиционни приоритети, когато изготвят стратегиите си за развитие.

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „Този индекс е ценен инструмент за подобряване на процеса на разработване на политики. Той затвърждава усилията на Комисията за подкрепа на структурните реформи и стимулиране на иновационния капацитет на регионите на ЕС чрез инвестициите в рамките на политиката на сближаване. Тъй като всеки регион е уникален, ние осигуряваме индивидуализирана подкрепа, за да дадем възможност на всички да извлекат максимална полза от своите предимства и силни страни, особено с помощта на нашите регионални стратегии за интелигентна специализация.“
Като цяло резултатите за 2016 г . са в съответствие с тези за 2013 г. Отново се наблюдава полицентричен модел със силни столични и метрополии райони като основни двигатели на конкурентоспособността.
Разпространението на ефектите се наблюдава в по-голямата част от северозападна Европа, но то е много по-малко забележимо в източните и южните региони на ЕС. Често се наблюдават големи вътрешни различия в държавите, предизвикани от столичен регион с явно по-добри икономически показатели в сравнение с другите региони в държавата.
В сравнение с двете предишни издания, публикувани през 2010 и 2013 г., Малта и няколко региона във Франция, Германия, Швеция, Португалия и Обединеното кралство са подобрили своите резултати, а в Кипър, Гърция, Ирландия, а напоследък и в Нидерландия резултатите са се влошили. В източните региони на ЕС конкурентоспособността като цяло се е запазила.

История
Издаден за първи път през 2010 г. и публикуван на всеки три години, индексът за регионална конкурентоспособност (RCI) дава възможност на регионите да наблюдават и оценяват развитието си във времето и в сравнение с други региони. Индексът е първата мярка за осигуряване на европейски поглед върху конкурентоспособността на регионите в ЕС. Той е разработен въз основа на подхода на Световния индекс за конкурентоспособност на Световния икономически форум (GCI-WEF).
Индексът (RCI) се основава на статистически региони на ниво NUTS 2 (номенклатура на териториалните статистически единици), като включва региони на ниво NUTS 2 като част от един функционален градски район. Това гарантира, че RCI напълно обхваща наличните умения на местния пазар на труда.
RCI се състои от 11 показателя, представящи различни аспекти на конкурентоспособността. Чрез тези показатели индексът оценява силните и слабите страни на даден регион.

Източник:
Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside