Начало arrow Новини arrow Търговските споразумения насърчават развитието на отрасъла на селскостопанските хранителни продукти  
Търговските споразумения насърчават развитието на отрасъла на селскостопанските хранителни продукти Печат
28 февруари 2017
Търговските споразумения могат да спомогнат за увеличаване на продажбите и благоприятстват създаването на работни места в отрасъла на селскостопанските хранителни продукти в ЕС, показва ново проучване.

Търговските споразумения са засилили износа на селскостопански продукти от ЕС и заетостта в отрасъла на селскостопанските хранителни продукти, както и в други икономически сектори, сочат резултатите от ново независимо проучване, възложено за изпълнение от ЕК. Подробно бяха анализирани търговските споразумения с три държави - Мексико, Южна Корея и Швейцария.
Проучването показва, че споразуменията са допринесли за увеличаване на търговията и в двете посоки, като се отбелязва нарастване на износа на ЕС и увеличаване на вноса на продукти от тези три държави, което дава на потребителите и предприятията по-добър достъп до селскостопански хранителни продукти.
Важен извод от проучването е, че увеличеният внос оказва слабо въздействие върху вътрешното производство в ЕС. Отражението се изразява предимно в заместване на вноса от други трети държави или в увеличение на потреблението в ЕС.
В проучването се подчертава важността на по-тясното проследяване на търговските преговори на основните конкуренти на ЕС, за да се подсигури, че Съюзът не изостава в предоставянето на благоприятни условия на достъп за важни пазари за селскостопански хранителни продукти. То показва също така, че напоследък новите и амбициозни споразумения, като например това между ЕС и Корея, влязло в сила през 2011 г., имат по-голямо положително въздействие, отколкото по-старите и по-ограничени споразумения като това между ЕС и Мексико от 2000 г.
Това е знак за все по-високото качество и ефективност на споразуменията за търговия на ЕС, що се отнася до премахването на бариерите и до успехите във връзка с подобрената конкурентоспособност.
В проучването също така се подчертава значението на кампаниите на ЕС за информиране и насърчаване в подкрепа на достъпа на износителите от ЕС до нови пазари и на разширяването на дейността им на съществуващите пазари. Комисията значително увеличи бюджета за насърчителни кампании, като комисарят Хоган вече имаше срещи на високо равнище в шест държави (Колумбия, Мексико, Китай, Япония, Виетнам и Индонезия). Следващото такова посещение ще бъде през май в Канада, с която неотдавна ЕС договори отделно споразумение за свободна търговия. Комисарят на ЕС по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом също ще посети Канада през март, а по-късно през пролетта Сингапур (друга държава, с която ЕС неотдавна сключи търговско споразумение) и Мексико.
Износът на селскостопански хранителни продукти от ЕС достигна рекордни стойности през 2016 г.
Трите търговски споразумения също така допринесоха за отчитането на рекордна година за износ на селскостопански хранителни продукти от ЕС през 2016 г., като общата стойност на износа достигна 130,7 млрд. евро - с 1,7 млрд. евро повече спрямо 2015 г. Най-много се е увеличил годишният внос за САЩ и Китай. В същото време вносът в стойностно изражение на селскостопански хранителни продукти в ЕС е спаднал с 1,5 % . Делът на селскостопанските хранителни продукти от общия износ на стоки от ЕС през 2016 г. е бил 7,5 %, а делът им от общия внос на стоки - 6,6 %.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside