Начало arrow Новини arrow Зимен пакет на европейския семестър: преглед на напредъка  
Зимен пакет на европейския семестър: преглед на напредъка Печат
28 февруари 2017
Европейската комисия публикува своя годишен анализ на икономическата и социалната ситуация в държавите членки, в това число оценка на все още съществуващите дисбаланси.

Освен това тя публикува доклад относно изпълнението на Фискалния пакт , доклад, в който се анализира ситуацията с дълга в Италия, и доклад, придружен от предложение до Съвета за налагане на глоба, относно случай на грешни статистически данни, подадени от Австрия.
Държавите членки са отбелязали напредък при изпълнението на миналогодишните индивидуални насоки на политиката за предприемането на мерки в три посоки - насърчаване на инвестициите, провеждане на структурни реформи и осигуряване на отговорни бюджетни политики. Оценката на напредъка на държавите членки е част от годишния цикъл на координация на икономическата политика на равнище ЕС и е позната като „зимен пакет на европейския семестър“. Този пакет се публикува след икономическата прогноза.
В  27 доклада за отделните държави (за всички държави членки с изключение на Гърция, за която се прилага специална програма за подкрепа на стабилността) се съдържа годишният анализ на службите на Комисията на ситуацията в икономиките на държавите членки, в това число, където е уместно, оценка на макроикономическите дисбаланси. След публикуването през ноември на годишния обзор на растежа за 2017 г. и на препоръките за еврозоната, с които се установяват приоритетите на европейско равнище за следващата година, с публикувания днес пакет вниманието се насочва към националното измерение на европейския семестър с оглед на изготвянето на специфичните за всяка държава препоръки през пролетта.
Ранното публикуване на докладите за отделните държави преди представянето на националните програми и актуализирането на специфичните за всяка държава препоръки е част от усилията на Комисията под ръководството на г-н Юнкер за рационализиране и укрепване на европейския семестър. С него се цели да се осигури време за диалог с държавите членки относно европейските и националните приоритети и да се отрази по-силният акцент върху заетостта и социалните съображения.
Анализът, представен в днешните доклади за отделните държави, показва, че в повечето държави членки икономическото възстановяване е довело до намаляване на равнището на безработицата, въпреки че то все още е над нивата отпреди кризата. Задълбочените прегледи, включени в някои от докладите, показват, че големите дефицити по текущата сметка са били коригирани, а значителният натрупан частен, публичен и външен дълг е започнал да намалява като дял от брутния вътрешен продукт. Въпреки това редица рискове остават: високите излишъци по текущата сметка се коригират само в ограничена степен, докато значителните по обем натрупани необслужвани кредити влияят върху финансовия сектор в някои държави членки.
През ноември миналата година Комисията започна задълбочени прегледи за 13 държави членки с цел да анализира дали те са засегнати от макроикономически дисбаланси и колко сериозни са те. Във всяка от 13-те държави членки, за които тази година беше извършен задълбочен преглед, миналата година са били наблюдавани дисбаланси или прекомерни дисбаланси. Резултатите от тези прегледи са включени в съответните доклади за отделните държави.

Обобщението на задълбочените прегледи е, както следва:
- Прекомерни икономически дисбаланси са установени в България, Франция, Хърватия, Италия, Португалия и Кипър.
- Германия, Ирландия, Испания, Нидерландия, Словения и Швеция са засегнати от икономически дисбаланси.
- За Финландия не бяха установени икономически дисбаланси.

Източник:
Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside