Начало arrow Новини arrow Нов начин за финансиране на проекти за транспортна инфраструктура  
Нов начин за финансиране на проекти за транспортна инфраструктура Печат
15 февруари 2017
6Нова покана за представяне на предложения ще съчетае Механизма за свързване на Европа (МСЕ) с други източници на финансиране, включително Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ).

Европейската комисия въвежда нов начин за финансиране на проекти за транспортна инфраструктура в Европа. В рамките на поканата за представяне на предложения безвъзмездни средства в размер на 1 млрд. евро от Механизма за свързване на Европа - транспорт ще бъдат съчетани с финансиране от публични финансови институции, частния сектор или, за първи път, от Европейския фонд за стратегически инвестиции , който е в основата на Плана за инвестиции за Европа - основен приоритет на Комисията „Юнкер“.
Това първо по рода си съчетаване на средства ще спомогне за постигане на двойната цел за стимулиране на инвестициите в новаторски, устойчив транспорт с модерна инфраструктура и подкрепа за работните места, необходими за изграждане на тази инфраструктура. Поканата допринася за изпълнението на стратегията на Комисията за мобилност с ниски емисии в рамките на енергийния съюз и също така подкрепя инвестициите в „устойчив транспорт“ с оглед на предстоящите инициативи за автомобилна мобилност , които ще стартират по-късно през годината.
За пръв път в рамките на тази покана за представяне на предложения по Механизма за свързване на Европа ще бъдат съчетани безвъзмездни средства с финансиране от ЕФСИ, Европейската инвестиционна банка, националните насърчителни банки или частни инвеститори. За да получат средства по МСЕ, кандидатите ще трябва да представят доказателство за възможността на проектите да получат допълнителна подкрепа от публични или частни финансови институции.
Подбраните проекти трябва да допринасят за устойчив, новаторски и безпрепятствен превоз по протежение на Трансевропейската транспортна мрежа. Особен акцент ще бъде поставен върху проекти за премахване на проблемните участъци, подкрепа на трансграничните връзки и ускоряване на процеса на цифровизация на транспорта, особено в районите с висок потенциал и пазарни пропуски, като например в държавите, обхванати от политиката на сближаване, както и за устойчиви и ефикасни транспортни системи и за повишаване на интер модалността и оперативната съвместимост на транспортната мрежа.
Подкрепата ще бъде предоставяна на конкурентен принцип след задълбочена оценка и подбор.
Поканата ще има два крайни срока за представяне на предложения — 14 юли 2017 г. и 30 ноември 2017 г.


Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside