Начало arrow Новини arrow Стартира проект “Техностарт 3”  
Стартира проект “Техностарт 3” Печат
15 февруари 2017
4През месец март 2017 година се очаква Министерство на икономиката да стартира  финансиране на технологични бизнес проекти на млади предприемачи по програмата "Техностарт 3 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България".

Целта на проекта е да бъдат насърчени младите хора с иновативни и жизнеспособни идеи (студенти, докторанти и завършили висше образование през настоящата година) да реализират тези идеи и да се популяризират успехите им. Младите предприемачи ще бъдат подпомогнати да започнат собствен бизнес чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за създаване на технологични фирми.

Финансирането в рамките на проекта е в размер на 90% от общия размер или до 19 800 лева за всеки одобрен бизнес план.
За целта всеки одобрен кандидат трябва да регистрира своя фирма и да осигури задължителен собствен принос от 10% от общия размер на финансиране или до 2 200 лева за всеки одобрен бизнес план.

По проекта са планирани 300 000 лева от бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г.
“Техностарт 3“ финансира стартиращи фирми с бизнес идеи само в сферата на промишлеността и научната и развойна дейност.

Допустимите разходи по проекта са:
- За придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
- Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА);
- Разходи за ток, вода, отопление и наем на помещения;
- За закупуване на материали и консумативи;
- За външни услуги
- Разходи за банкови такси, свързани с обслужване на банковата сметка по проекта и необходими за изпълнението на дейността по бизнес плана.

Източник: Министерство на икономиката
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside