Начало arrow Текущи покани arrow Информационни дни по две процедури на ОПРЧР  
Информационни дни по две процедури на ОПРЧР Печат
31 януари 2017
6Във връзка с обявяването на две процедури по ОПРЧР 2014-2020,  МТСП, в качеството си на Управляващ орган, организира провеждането на информационни дни за представяне на Условията за кандидатстване (УК):

BG05M9OP001-1.019 „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността” по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”

30.01.2017 г. 13:30-16:00 ч., гр. Пловдив
Империал Пловдив Хотел&Спа, зала „Бална“
ул. Лев Толстой № 6/ул. Арх. Камен Петков 1А

31.01.2017 г. 13:30-16:00 ч., гр. София
Интер Експо Център, зала „Витоша“
бул.„Цариградско шосе” № 147

03.02.2017 г. 13:30-16:00 ч., гр. Бургас
Хотел България , зала „Компас“
ул. Александровска № 21

07.02.2017 г. 13:30-16:00 ч., гр. Варна
Интерхотел Черно море, Конферентна зала 1
бул. “Сливница“ № 33

09.02.2017 г. 13:30-16:00 ч., гр. В. Търново
Интерхотел „Велико Търново”, зала „Преслав”
ул. „Александър Пенчев” № 2

Програма
13:30 – 14:00 ч. Регистрация на участниците
14:00 – 15:30 ч. Представяне на документацията по процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността” – условия за кандидатстване и приложенията към тях
15:30 – 16:00 ч. Дискусия, въпроси и отговори

„Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” по Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество”

30.01.2017 г.,  9:30-12:00 ч., гр. Пловдив
Империал Пловдив Хотел&Спа, зала „Бална" ул. Лев Толстой № 6/ул. Арх. Камен Петков 1А

31.01.2017 г.,  9:30-12:00 ч., гр. София
Интер Експо Център, зала „Витоша" бул.„Цариградско шосе" № 147

03.02.2017 г.,  9:30-12:00 ч.,  гр. Бургас
Хотел България , зала „Компас" ул. Александровска № 21

07.02.2017 г.,  9:30-12:00 ч.,  гр. Варна
Интерхотел Черно море, Конферентна зала 1 бул. "Сливница" № 33

09.02.2017 г.,  9:30-12:00 ч.,  гр. В.Търново
Интерхотел „Велико Търново", зала „Преслав" ул. „Александър Пенчев" № 2

Програма
09:30 - 10:00 ч. Регистрация на участниците
10:00 - 11:30 ч. Представяне на документацията по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж" - условия за кандидатстване и приложенията към тях
11:30 - 12:00 ч. Дискусия, въпроси и отговори

Не се изисква предварителна регистрация за участие.
Разходите за командироване на участниците - транспортни, дневни и квартирни, не се поемат от организаторите.

Източник: www.esf.bg
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside