Начало arrow Текущи покани arrow Покана по Програма “Еразъм+”, сектор Младеж  
Покана по Програма “Еразъм+”, сектор Младеж Печат
15 януари 2017
55Център за развитие на човешките ресурси публикува Националната покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства за обмен на добри практики", сектор „Младеж", с краен срок за кандидатстване 2 февруари 2017 г., 13:00 часа българско време.

Текстът на поканата е достъпен на страницата на програмата .
Към поканата за кандидатстване, като линкове, са публикувани всички необходими документи.

През 2017 г., в зависимост от целите на Стратегическото партньорство, проектните предложения са разделени на два типа:
1. Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите. - Проекти, насочени към разработване на интелектуални продукти и/или разпространение на новаторски или съществуващи иновативни идеи. Кандидатите в този тип Стратегически партньорства ще имат възможност да кандидатстват по всички възможни бюджетни пера, валидни за дейността.
2. Стратегически партньорства за обмен на добри практики. - Основна цел на този тип проекти е да се даде възможност на организациите да развиват и укрепват своя капацитет, да повишават способността си за рабо-та на международно ниво чрез споделяне на идеи, методи и добри практики. В този тип проекти бюджетните пера „Интелектуални продукти" и „Събития за разпространение на резултатите" отпадат. В стратегическите партньорства за обмен на добри практики също могат да се създават крайни продукти, като финансирането за тях, както и разпространението на резултатите по дейностите на проекта ще се осъществяват чрез бюджетното перо „Управ-ление и изпълнение на проекта".

През 2017 г. поканите за кандидатстване за съответния тип Стратегически партньорства, сектор Младеж, са разпределени както следва:
2 февруари 2017 г. – Покана за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики";
26 април 2017 г. – Покана за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите";
4 октомври 2017 г. – Покана за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики".

Източник: ЦРЧР
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside