Начало arrow Текущи покани arrow Нова покана по Програма за градовете  
Нова покана по Програма за градовете Печат
21 декември 2016
4Комисията даде начало на втора покана за представяне на предложения за проекти по инициативата „Иновативни дейности за градско развитие “. Тя е на стойност 50 млн. евро и градовете могат да кандидатстват пряко за финансиране от ЕС.

Във Виена бе организирано предоставяне на обществени услуги на принципа „обслужване на едно гише“, за да се подпомогне интеграцията на мигрантите в града. В Мадрид бяха създадени четири центъра в райони с висока безработица, за да се увеличи заетостта в секторите на енергетиката, мобилността, рециклирането и храните, като в същото време се насърчава солидарната икономика.
Това са два от 18-те одобрени проекта по първата покана в рамките на „Иновативни дейности за градско развитие“ от миналата година.

В рамките на новата покана с бюджет от 50 млн. евро по линия на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) ще се финансират най-иновативните проекти в три категории в съответствие с приоритетите на Програмата за градовете в ЕС – интеграция на мигрантите, градска мобилност и кръгова икономика.

Предложения по поканата ще се приемат от 16 декември 2016 г. до 14 април 2017 г.

Контекст

С Пакта от Амстердам (30 май 2016 г.) и заключенията на Съвета (24 юни 2016 г.) беше дадено начало на Програмата за градовете в ЕС и бяха определени нейните основни принципи.
В основата на програмата са 12 партньорства, които дават възможност на градовете, държавите от ЕС, европейските институции, НПО и представители на бизнеса да работят заедно на равни начала с цел подобряване на качеството на живот в градските райони. Четири пилотни партньорства вече започнаха – за приобщаването на мигранти, за качеството на въздуха, за жилищната политика и за градската бедност.

В съответствие с тематичните приоритети на Програмата за градовете чрез инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“ на градовете в ЕС се предоставят средства за финансиране на новаторски проекти. Общият бюджет на инициативата е 372 млн. евро по линия на ЕФРР за периода 2014 -2020 г. В рамките на първата покана бяха избрани 18 проекта от 378 получени предложения.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside