Начало arrow Текущи покани arrow Кампания 2017 на проект „Красива България”  
EUROPE DIRECT
Начало
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Кампания 2017 на проект „Красива България” Печат
21 декември 2016
5-15-2Стартира кампания за набиране на проекти, които ще се финансират през 2017 г. по програма  „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика.

През следващата година по инициативата ще се подкрепят предложения за подобряване на обществената среда в населените места, социалната инфраструктура и социалните услуги от резидентен тип.
Допустимите кандидати по трите мерки са общини, областни управители, държавни институции, контролни органи.
 
Документи могат да се подават от 6 декември 2016 г. до 2 февруари 2017 г.
Кандидатите трябва да са собственици на оферираните обекти или с делегирани права да ги стопанисват и управляват.

По мярка М01 "Подобряване на обществената среда в населените места”
ще се финансират предложения за строително-монтажни и строително-ремонтни работи (СМР/СРР) в сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм. По мярката се финансират и СМР/СРР в обекти от тези области, които са със статут на недвижима културна ценност, но при условие, че техните собственици ги ползват пряко и не ги отдават под наем и/или, че същите не се нуждаят от допълнителни консервационно-реставрационни работи след обновяването им по ПКБ. По мярка М01 могат да се финансират и СМР/СРР в прилежащите външни пространства на посочените сгради, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират.

По мярка М02 "Подобряване на социалната инфраструктура" допустимите предложения са строително монтажни СМР/СРР в сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване в сферата на: образованието и науката (детски ясли и градини, училища, вкл. висши, научни и академични звена); здравеопазването (лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, центрове за спешна медицинска по-мощ и др. подобни); предоставянето на социални услуги в общността, които не са от резидентен тип (дневни центрове, ЦОП, ЦСРИ, центрове за работа с деца на улицата, социално учебно-професионални центрове, звена „Майка и бебе”, приюти и обществени трапезарии).
По мярката се финансират и СМР/СРР в обекти от тези области, които са със статут на недвижима културна ценност, но при условие, че техните собственици ги ползват пряко и не ги отдават под наем и/или, че същите не се нуждаят от допълнителни консервационно-реставрационни работи след обновяването им по проект „Красива България. По мярка М02 могат да се финансират и СМР/СРР в прилежащите външни пространства на посочените сгради, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират.

По мярка М02-01 "Подобряване на социалните услуги от резидентен тип" ще се финансират СМР/СРР в съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, или ново строителство, с цел предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип (ЦНСТ, център за временно настаняване, кризисен център, защитено жилище, наблюдавано жилище и преходно жилище). По мярката не се финансират СМР/СРР в обекти, които са със статут на недвижима културна ценност. По мярка М02-01 могат да се финансират СМР/СРР в прилежащите външни пространства на сградите за предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират.
Подробна информация относно допустимите кандидати, финансовата рамка на проектните предложения и условията за кандидатстване по обявените три мерки може да намерите на интернет-страница на проект „Красива България“

Източник: БТПП
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside