Начало arrow Текущи покани arrow Покана за Евродеск мултиплаери  
Покана за Евродеск мултиплаери Печат
30 ноември 2016
5
Център за развитие на човешките ресурси, в качеството си на национален координатор на инициативата Евродеск обявява покана за кандидатстване за организации, които искат да се включат в дейността и да станат Евродеск мултиплаери.

Мрежа Евродеск  - Евродеск е услуга за предоставяне на информация и консултация на млади хора и специалистите, работещи с тях. В основата на Евродеск е представена информацията за  програмите на Европейския съюз в областта на образованието, обучението и младежката политика. В информационната база данни е включена и допълнителна информация, която се отнася до младите хора, свързана с: работа, пътуване и образование зад граница. Информацията и консултациите се предоставят безплатно, а основните потребители на Евродеск са младите хора и всички, които работят с тях  -  учители, младежки работници, неправителствени организации в младежката сфера и др.
Мрежата се съфинансира от Европейската комисия, в рамките на допълващите дейности
на програма “Еразъм+”, и в момента работи в 33 европейски страни, с над 350 национални и регионални бюра.

Евродеск функционира на три различни нива:

- Европейска мрежа;
- Национални партньори;
- Местни или регионални представителства.

Европейска мрежа се състои от всички национални, местни и регионални бюра Евродеск.
Тя има общ работен план и методи на работа на информационните точки във всички страни. Философията на Евродеск изисква качеството на предоставяните услуги във всички страни, да отговаря на определени стандарти, които се определят от Общото събрание на националните Евродеск партньори.

Националните партньори на Евродеск са определени от правителствата на съответната страна. Те са координатор на програмата за тази страна и носят отговорността европейската информация да достигне директно до нейните потребители – младите хора. В България национален партньор по програмата е Центърът за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/. Той координира работата на регионалните партньори, набира национална информация и я добавя към вътрешната мрежа на Евродеск.

Всеки национален Евродеск партньор се насърчава да изгради и да поддържа местни или регионални Евродеск мрежи – като своя подкрепяща структура в страната. Условията и редът на откриване на такива представителства се определя от Националния координатор.
Регионален партньор на Евродеск в България може да бъде: организация с нестопанска цел; учебни заведения, обучаващи младежи; младежки информационни/консултантски центрове; европейски информационни центрове; библиотеки; общински съвети и др. които отговарят на критериите, определени от ЦРЧР.

За получаването на лиценз за регионален Евродеск мултиплаер, желаещите организации трябва да подадат формуляр (по образец) в офиса на програма Евродеск – България: Евродеск – България, ЦРЧР, ул. Граф Игнатиев 15, София 1000

Лицензиране  - Регулярно, в зависимост от възможностите за откриване на нови регионални Евродеск мултиплаери, експертна комисия, създадена със заповед на Изпълнителния директор на ЦРЧР, ще разглежда молбите за кандидатстване.

Условия за кандидатстване

Източник: ЦРЧР
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside