Начало arrow Събития arrow Проект “Безработни в действие”  
Проект “Безработни в действие” Печат
16 ноември 2016
66
“ИКОНОМИКС-М” ЕООД започна изпълнението на проект BG05M9OP001-1.003-0402 - „Безработни в действие – интегриране на безработни лица на пазара на труда чрез наемане на работа и повишаване на квалификацията“ по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“.

Продължителността на проекта е 13 месеца (08.08.2016 г. - 08.09.2017 г.) и целта е да се създадат устойчиви работни места за безработни лица, като се наемат на работа и се повиши тяхната квалификация. По този начин ще се подобри достъпа им до заетост и качеството на работните места, за да могат да се изпълнят национални цели във връзка със стратегията Европа 2020 за тяхното интегриране на пазара на труда.

Проектът ще се изпълнява на територията на област Габрово.

Проект BG05M9OP001-1.003-0402 е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд - www.eufunds.bg

Източник:
“ИКОНОМИКС-М” ЕООД
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside