Начало arrow Архив на новините arrow Май 2008 arrow Подписани са рамкови споразумения по ОП "Конкурентноспособност"  
Подписани са рамкови споразумения по ОП "Конкурентноспособност" Печат
03 май 2008
Министерство на икономиката и енергетиката подписа Рамкови споразумения с лизингови дружества и с банковия сектор  за полагане на съвместни усилия за стимулиране развитието на предприятията чрез сътрудничество при изпълнението на схеми за безвъзмездна финансова помощ за инвестиции, които се реализират в рамките на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.
Подписани са Рамкови споразумения със следните лизингови дружества:

„И ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ" ЕАД
„ВАНТО ЛИЗИНГ" ООД
„ЕВРОЛИЙЗ АУТО" АД
„ИНТЕРЛИЙЗ" ЕАД
„ЮНИОНЛИЗИНГ" ЕАД
„ДОЙЧЕ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ" ЕАД
„РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ" ООД
„УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ" АД
„ТИ БИ АЙ ЛИЗИНГ" ЕАД


Подписани са Рамкови споразумения със следните банки:
ТБ „МКБ ЮНИОНБАНК" АД
„ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД
„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД
„НАСЪРЧИТЕЛНА БАНКА" АД
„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД
„РАЙФАЙЗЕНБАНКБЪЛГАРИЯ" ЕАД
„СИТИБАНК Н.А. - КЛОН СОФИЯ"
„КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД
„БАНКАПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД
„ТОКУДА БАНК" АД
„БАНКА ДСК" ЕАД
ТЪРГОВСКА БАНКА „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД
„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД
„СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД (СИБАНК)
ТБ „ИНВЕСТБАНК" АД
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" АД
„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД
„ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" АД
„БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА" АД („БАКБ АД")
„СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК" АД
ЧАСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БАНКА „ТЕКСИМ" АД („ТЕКСИМБАНК" АД)
„ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ)" АД
„ОБЩИНСКА БАНКА" АД
 

Посоченият списък не е окончателен и ще бъде актуализиран след подписване на Рамкови споразумения с други лизингови дружества и финансови институции.
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside