Начало arrow Текущи покани arrow Националният иновационен фонд набира проекти за финансиране  
Националният иновационен фонд набира проекти за финансиране Печат
27 август 2016
Националният иновационен фонд (НИФ) обяви осма конкурсна сесия за прием на проектни предложения . Фондът, който се управлява от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, разполага с бюджет от пет милиона лева за тази година. Те са предназначени за подкрепа на научноизследователски и развой-ни проекти до разработката на прототип включително.
Срокът за кандидатстване е от 30 септември до 31 октомври 2016 г.

Тематични области
- С проектни предложения могат да кандидатстват всички дружества, регистрирани по Търговския закон. Ако проектът се изпълнява съвместно с научна организация партньор, предприятието трябва да е координатор и да подаде документите.
Тематични области, в рамките на които трябва да попадат изготвените проекти, са:
- Мехатроника и чисти технологии
- Информационни и комуникационни технологии и информатика
- Индустрия за здравословен живот и биотехнологии
- Нови технологии в креативните и рекреативните технологии.
Фондът няма да подкрепи проекти в сектора на рибарството и аквакултурите, първичното производство на селскостопански продукти, закриването на неконкурентоспособни въглищни мини.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е до 500 хил. лв.

Подкрепата не трябва да надвишава: 50% от допустимите разходи за индустриални научни изследвания и 25% - за експериментално развитие.
Финансирането може да бъде увеличено с:
- 10% - за средни предприятия
- 20% - за малки предприятия
- 15% - при сътрудничество с организация за научни изследвания и разпространение на знания и/или друго предприятие.

Максималният размер на помощта е 80% от направените разходи по проекта.


Новото - Фондът ще финансира разходи за персонал, инструменти и оборудване, за външни услуги, материали и консумативи, за командировки в чужбина.

Срокът за изпълнение на проектите е съкратен на 18 месеца.

В предишните седем сесии за набиране на проекти срокът бе 36 месеца. Промяната се налага, тъй като три години е прекалено дълго време да се реализира иновацията и впоследствие да се търси начин за внедряването й, коментират от Агенцията за насърчаване на малките и средните пред-приятия.

Оценката на проектните предложения минава през три стъпки - за административно съответствие и допустимост; техническа и икономическа; финансова.
Финансиране ще получат проекти, получили минимум 60% от максималния брой точки по всеки един от критериите "иновативност" и "икономическа перспективност", уточниха от агенцията.

Документи за кандидатстване

Източник: Капитал
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside