Начало arrow Текущи покани arrow Проектни предложения, свързани с работа с деца и ученици от етническите малцинства  
Проектни предложения, свързани с работа с деца и ученици от етническите малцинства Печат
23 юли 2016
6Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) обявява Конкурсна процедура 33.15-2016 за набиране на проектни предложения по следните приоритети:

Приоритет 1: Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства.
Общ бюджет на приоритета – 420 000 лева
Максимална стойност на един проект – 20 000 лева
Приоритет 2: Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етническите малцинства.
Общ бюджет на приоритета – 840 000 лева
Максимална стойност на един проект – 40 000 лева
По този приоритет се предвижда изпълнението на проекта да обхваща две пълни учебни години.
Приоритет 3: Прилагане на ефективни форми на интеркултурното образование и за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.
Общ бюджет на приоритета – 140 000 лева
Максимална стойност на един проект – 10 000 лева
Допустими кандидатстващи институции: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, кандидатстващи самостоятелно или с участието на други държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища и общини или с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.
Пълният комплект от необходими документи за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: http://coiduem.mon.bg/

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 15:00 часа на 08.08.2016 г.

Въпроси и отговори: http://coiduem.mon.bg/page.php?c=2&d=278
График за провеждане на информационни срещи: http://coiduem.mon.bg/page.php?c=2&d=280


Източник: ЦОИДУЕМ
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside