Начало arrow Текущи покани arrow Одобрен оценителен доклад по процедура “Ново работно място 2015”  
Одобрен оценителен доклад по процедура “Ново работно място 2015” Печат
14 май 2016
4Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 публикува Решение № РД05-52/09.05.2016 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектните предложения, подадени в рамките на първия краен срок за набиране на проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”.

5Във връзка с утвърден на основание чл. 28, ал. 2 от ЗУСЕСИФ образец на административен договор, Управляващият орган на ОП РЧР промени образеца на договор по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”.
Всички кандидати следва да се запознаят с новия образец на договор по процедурата.

Източник: МТСП
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside