Начало arrow Текущи покани arrow Стартира изпълнението на проекти Студентски стипендии и Студентски практики  
Стартира изпълнението на проекти Студентски стипендии и Студентски практики Печат
14 май 2016
6
Със заповеди на Ръководителя на Управляващия орган на ОП НОИР № РД09-366/29.03.2016 г. и № РД09-367/29.03.2016 г. стартира изпълнението на дейностите по проекти BG05M20P001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1” и BG05M20P001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза 1”.

Бюджетът на проект „Студентски стипендии – Фаза 1“ е 26 000 000 лева.
Дейностите, които ще се изпълняват са:
- Предоставяне на студентски стипендии за стимулиране на обучение в приоритетни за икономиката области, както и приоритетни сфери и политики на Европейския социален фонд (за специалности, в които има дефицит на кадри и на кандидат-студенти);
- Предоставяне на стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта (на конкурсен принцип).
Целеви групи са студенти с минимален среден успех от предходните два семестъра (за стипендии за стимулиране на обучение в приоритетни за икономиката области) и за предходния един семестър (за стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта) – Добър (4,00).
Повече информация по проект „Студентски стипендии – Фаза 1“ http://eurostipendii.mon.bg/

Бюджетът на проект „Студентски практики – Фаза 1“ е 37 000 000 лева.
Дейностите, които ще се изпълняват са:
- Координация и подготовка за реализация на студентски практики;
- Поддържане и обновяване на регистрираните работодатели, преподаватели, студенти и експерти от ВУ за реализация на студентски практики;
- Развиване и поддържане на създадения механизъм и методика за провеждане на практическо обучение в реална работна среда на студенти, включително и чрез осигуряване на възможност за провеждане на практическо обучение на студенти повече от веднъж в една образователно-квалификационна степен;
- Организация и провеждане на практическото обучение в реална работна среда – регистрация, кандидатстване, осъществяване на обучение на място, оценяване на практическото обучение, удостоверяване на завършената практика;
- Реализация на периодични срещи с експертите от ВУ-партньори и обучения;
- Осъществяване на проверки с цел координация и контрол на провежданите практики;
- Осъществяване на дейности по осигуряване на публичност.
Целеви групи са студенти.
Повече информация по проект „„Студентски практики – Фаза 1“ http://praktiki.mon.bg/sp/

Източник: МОН
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside