Начало arrow Архив на новините arrow Март 2008 arrow Конкурс "Слънцето грее еднакво за всички"  
Конкурс "Слънцето грее еднакво за всички" Печат
22 февруари 2008

Представителството на Европейската комисия в България удължава крайния срок за изпращане на материали в конкурса за снимка "Слънцето грее еднакво за всички" до 11 април 2008 година.

Конкурсът е посветен на Европейската година на междукултурния диалог 2008. Право на участие в него имат български граждани на възраст между 12 и 19 години.

Снимката трябва да носи в себе си послание, свързано с Европейската година на междукултурния диалог 2008. Инициативата цели да подтикне младите хора към опознаване на различни културни традиции, създаване на нови контакти и приятелства, обмен на знания в името на взаимното разбирателство, уважение и толерантно съжителство. Темата дава свобода на въображението и широко поле за изява на представите за взаимодействие и диалог с култури, различни от нашите.

Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и да бъдат придружени от кратък текст, описващ идеята и посланието, което участникът  иска да отправи. Снимките ще бъдат оценявани по следните критерии - интерпретация на темата; креативност и оригиналност; яснота на посланието; универсалност на посланието; способност да се ангажира вниманието на зрителя.

Ще бъдат присъдени първа награда – огледално рефлексен дигитален фотоапарат, втора и трета награда – дигитални фотоапарати.

Краен срок за изпращане на материалите  в конкурса – най-късно до петък, 11 април 2008 година (важи датата на пощенското клеймо).

Обявяването на резултатите от конкурса и награждаването на победителите ще се състои на 9 май 2008.

Регламентът на конкурса можете да изтеглите оттук

Формулярът за участие можете да изтеглите оттук

Регламентът на конкурса, както и формуляра за участие са достъпни на интернет-страницата на Представителството на ЕК на следния адрес http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/170308-photo_bg.htm .
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside