Начало arrow Текущи покани arrow Конкурс за превод на литературни произведения  
Конкурс за превод на литературни произведения Печат
31 март 2016
5
Програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА подкрепя преводите на художествени произведения, за да насърчи трансграничната циркулация на литературни произведения в рамките на и извън Европа.
Основните цели на подкрепата за проекти за превод на литературни произведения са да се подпомага културното и езиково многообразие в Съюза и в други държави, участващи в подпрограма „Култура“, и да се насърчава транснационалното разпространение на висококачествени литературни произведения, както и да се подобрява достъпът до тези литературни произведения в Съюза и извън него и да се достига до нова публика.
Финансирането помага на издателите да увеличат превода, популяризирането и четенето на европейска литература чрез традиционни и цифрови канали.
Приоритетите са следните:
 - подкрепа за разпространението на европейски литературни произведения с цел да се гарантира възможно най-голяма достъпност; подкрепа за популяризирането на европейски литературни произведения, включително подходящо използване на цифровите технологии при разпространението и популяризирането на произведенията;
 - Насърчаване на превода и популяризирането на висококачествени европейски литературни произведения в дългосрочен план;
- Насърчаване на преводи от по-малко използвани езици на английски, немски, френски и  испански (кастилски), тъй като те могат да допринесат за по-широкото разпространение на произведенията; насърчаване на преводи на по-слабо представени жанрове, например произведения за млада аудитория (деца, юноши и младежи), комични/графични романи, разкази или поезия;
- насърчаване на преводите и популяризирането на произведения, които са спечелили Наградата за литература на Европейския съюз.

Ако сте издател, можете да кандидатствате за:
- превод на литературни произведения, вкл. романи, кратки разкази, пиеси, поезия, комикси и детска литература (в хартиен и цифров формат);
- превод на откъси с цел насърчаване на продажбата на права за преводни произведения;
- организиране на мероприятия, дейности за маркетинг и разпространение за популяризиране на преводни произведения.

Краен срок за кандидатстване:
27 април 2016 година, 12:00 ч. централноевропейско време.


Насоки за кандидатстване, формуляр и анекси към него са публикувани на интернет адрес:
http://www.creativeeurope.bg/kultura/translation

Източник: Офис на подпрограма Култура, бюро Творческа Европа, България
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside