Начало arrow Текущи покани arrow Финансиране на подпомагащ биоразнообразието бизнес  
Финансиране на подпомагащ биоразнообразието бизнес Печат
31 март 2016
6Асоциация на парковете в България (АПБ) стартира процедура за набиране на проектни предложения в рамките на Програмата за финансиране на подпомагащ биоразнообразието бизнес.

Проектните предложения трябва да обхващат периода 20 май – 20 октомври 2016 г.

Кандидатите трябва да осигурят съфинансиране минимум 40% от стойността на проекта си, което трябва да се предостави с паричен ресурс. Асоциация на парковете в България финансира 60% от проекта.
Максималната стойност на едно проектно предложение е 21 500 швейцарски франка.
При проекти на обща стойност над 21 500 швейцарски франка, АПБ предоставя до 12 900 швейцарски франка. При тези проекти се очаква собствен финансов принос на кандидата с над 40% за осигуряване на цялата сума по проекта.

Краен срок за подаване на проектните предложения в офиса на Асоциация на парковете в България – 21 април 2016 г.

Срок за изпълнение на проектите: 20 май – 20 октомври 2016 г.

Допълнителна информация: 0887 820 870 – Асоциация на парковете в България или на e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

Необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Асоциация на парковете в България.

Допустими кандидати за финансиране са юридически лица (регистрирани по ЗЮЛНЦ, ЗНЧ, Търговски закон, Закона за местното самоуправление и местната администрация или регистрирани земеделски производители), които търсят финансиране за свои стопански дейности в подкрепа на биоразнообразието, независимо от статута си.
В най-общ план това са земеделски производители, НПО, бизнес организации, местни администрации. Допустимо е да кандидатстват физически лица със свои проекти, при условие, че ще бъдат регистрирани като ЮЛ преди сключване на договора. Кандидатите не трябва да имат финансови задължения към държавната и местната администрация.

Допустимите дейности по програмата за финансиране на подпомагащият биоразнообразието бизнес трябва да са:
- финансово устойчиви (приложен бизнес план);
- предоставяне на стопански услуги в периода 20 май– 20 октомври 2016 г.;
- насочени към опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и не нарушаващи заповедите за обявяване и плановете за управление на защитените територии и зони;
- извършвани на териториите на 24 общини на Западна и Централна Стара планина: Мъглиж, Казанлък, Павел баня, Карлово, Сопот, Антон, Пирдоп, Тетевен, Троян, Априлци, Севлиево, Габрово, Трявна, Белоградчик, Чупрене, Чипровци, Георги Дамяново, Монтана, Берковица, Вършец, Враца, Своге, Годеч, Костинброд.
Основните фактори, които кандидатите трябва да имат предвид при разработване на проект са природни специфики на природните паркове „Врачански Балкан“ и „Българка“, и на защитена зона BG0001040 „Западна Стара Планина и Предбалкан“ от европейската екологична мрежа Натура 2000 и съществуващи практики по опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.
АПБ провежда програмата за подпомагане на ПББ в периода 2013 – 2016 г. в качеството си на партньор по проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони“ , финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Източник: АПБ
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside