Начало arrow Събития arrow Финална конференция по проект CONVET  
Финална конференция по проект CONVET Печат
30 ноември 2015
7На 24 ноември във Валенсия, Испания се проведе заключителната конференция по проект CONVET - Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) за признаване на квалификации в строителния сектор, по който Габровската търговско-промишлена палата е партньор.

7Проектът е съфинансиран от програма „Учене през целия живот“, подпрограма „Леонардо да Винчи“. 
Бяха представени резултатите от работата на партньорите през последните 24 месеца за определяне на възможността за трансфер на кредити в областта на професионалното образование в строителния сектор, както и да се насърчи мобилността чрез трансфер на иновативна методология.

7В строителния сектор в различните страни на ЕС изискванията за придобити компетентности при професионалното образование и обучение са различни. С разработения онлайн инструмент всеки желаещ може да види разликите в четирите страни, за които е разработен този инструмент, да се запознае по-подробно със системата за трансфер на кредити и много друга практическа информация.

Сайтът http://www.con-vet.eu   е достъпен на пет езика.

Освен участници от партньорите по проекта от пет страни в конференцията присъстваха и представители на регионални и местни власти, строителния бранш от регион Валенсия.
Беше споделен опитът на Испания в професионалното обучение в строителния сектор, демонстрирани бяха интересни практически помагала, разработени специално за това.
Фирмите дадоха много идеи как то да се доближи до изискванията на пазара на труда и декларираха готовността си да се включат в подпомагането на процеса. В рамките на конференцията беше споделен и опита на Испания в областта на рехабилитацията на сгради, който е достатъчно интересен, като се има предвид, че страната е покрита с множество архитектурни паметници. 
 
Източник: ГТПП
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside