Начало arrow Архив на новините arrow Декември 2014 arrow Приоритети на Комисията за 2015 година  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Приоритети на Комисията за 2015 година Печат
30 декември 2014

3Всяка година Европейската комисия приема план за действие за следващите дванадесет месеца. Работната програма на Комисията запознава  гражданите, институционалните партньори и  служителите по какъв начин ще бъдат превърнати политическите приоритети в конкретни действия.

Какви са приоритетите на Комисията за 2015 г.?
Политическите насоки на Комисията определят приоритетите ни за следващите пет години и на тази основа получихме ясен мандат от пряко избрания Европейски парламент, представляващ гражданите на Европа. Тези насоки са в съответствие със Стратегическата програма, определена от Европейския съвет през юни 2014 г.
През 2015 г., първата година от мандата, Комисията избра инициативите, при които нуждата от действие е най-спешна и по които можем бързо да постигнем резултати по отношение на нашите обещания към гражданите на Европа. Това е нашият списък със задачи за 2015 г. - в него се определя това, което Комисията ще свърши тази година. През идните години Комисията ще предложи и други действия, за да изпълни приоритетите от политическите насоки, и подготвителната работа за някои от тях ще започне още през следващата година.
Водещите планове за 2015 г. включват:
- Изпълнение на Плана за инвестиции за Европа от 315 милиарда евро, обявен от председателя Юнкер и заместник-председател Катайнен на 26 ноември, за да се стимулира реалната икономика и да се създадат работни места и растеж.
- Амбициозен пакет за цифровия единен пазар - създаване на условия за динамична цифрова икономика и общество чрез допълване на регулаторната среда в областта на телекомуникациите, актуализиране на правилата за авторските права, опростяване  на правилата за потребителите, които правят онлайн или цифрови покупки, подобряване на киберсигурността и интегриране на цифровизацията в различните области на политиката.
- Изграждане на европейски енергиен съюз — предприемане на действия, за да се гарантира сигурността на енергийните доставки, интегриране на националните енергийни пазари, намаляване на търсенето на енергия в Европа и насърчаването на екологосъобразни технологии.
- По-справедлив подход към данъчното облагане: план за действие за справяне с отклоненията от данъчното облагане и данъчните измами, включително мерки на равнище ЕС, за да се премине към система, при която държавата, в която се генерират печалбите, е и държавата на данъчно облагане; включително автоматичен обмен на информация относно данъчните режими и стабилизиране на корпоративните данъчни основи.
- Европейска програма за миграцията — разработване на цялостен подход, който обхваща както законната миграция, така че ЕС да се превърне в по-привлекателна дестинация за висококвалифицираните лица и предприятията, така и подобряване на управлението на миграцията в ЕС посредством по-тясно сътрудничество с трети държави, солидарност между държавите членки и борба с трафика на хора.
- По-задълбочен икономически и паричен съюз: укрепване на структурата на ИПС, за да се запази доверието на гражданите и на пазарите, подобряване на икономическото управление и укрепването на социалния диалог на всички равнища.

Подробна информация за работната програма

Източник: Представителство на ЕК

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside