Начало arrow Архив на новините arrow Ноември 2014 arrow Нов План за инвестиции  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Нов План за инвестиции Печат
30 ноември 2014

1Европейската комисия обяви План за инвестиции на обща стойност 315 милиарда евро, чрез който ще се възстанови растежът в Европа и повече хора отново ще имат работа.

Планът съдържа три основни направления:
- създаване на нов Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), гарантиран с  публични средства, чрез който през следващите три години (2015—2017 г.) ще се мобилизират допълнителни инвестиции на стойност най-малко 315 милиарда евро;
- създаване на надежден набор от проекти, съчетан с програма за помощ, за да могат инвестициите да бъдат насочвани там, където те са най-необходими;
- амбициозна  пътна карта, чрез която Европа ще стане по-привлекателно място за инвестиции и ще се отстранят регулаторните пречки.
Според оценките на ЕК предложените мерки като цяло могат да увеличат БВП на ЕС с между 330 милиарда евро и 410 милиарда евро в рамките на три години и да създадат до 1,3 милиона нови работни места.

В коментара си за Плана председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер заяви: „Съвсем просто е - ако Европа инвестира повече, ще постигне по-голям просперитет и ще създаде повече работни места. Планът за инвестиции, който предлагаме в тясно партньорство с Европейската инвестиционна банка, представлява нов и амбициозен начин за насърчаване на инвестициите, без да се създава нов дълг."

За повече информация:

Всички материали за пресата са достъпни на специален уебсайт:
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm

Профил на страната: Инвестициите в България.:
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/country_profiles/bulgaria-country-file_bg.pdf#/whatsnew

Информационен документ 1: "Защо ЕС се нуждае от план за инвестиции?": 
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/factsheet1-why_bg.pdf

Информационен документ 2: "Откъде идват средствата":
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/factsheet2-where-from_bg.pdf  

Информационен документ 3: "За какво са предназначени парите?":
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/factsheet3-what-in_bg.pdf

Информационен документ 4: "Подобряване на инвестиционната среда":
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/factsheet4-environment_bg.pdf

Информационен документ 5: " Какво предстои? График"
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/factsheet5-timeline_bg.pdf

Източник: Европейска комисия

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside