Начало arrow Архив на новините arrow Ноември 2014 arrow Иновационна стратегия за интелигентна специализация на България  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на България Печат
17 ноември 2014

3Правителството одобри проекта на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Стратегията предвижда до 2020 г. страната ни да направи качествен скок в иновационното си представяне на ниво ЕС, особено в сферите на демографията, устойчивото развитие, интелектуалния капитал и здравето на нацията.
 
Стратегическата цел е до 2020 г. България да премине от групата на „плахите“ в групата на „умерените“ иноватори. Изпълнението на тази цел се свързва с провеждането на ефективна политика за растеж на базата на конкурентните предимства на индустрията и научните изследвания. Реализирането й ще стане с постигането на две оперативни цели – фокусиране на инвестициите за развитие на иновационния потенциал в идентифицираните тематични области (за създаване и развитие на нови технологии, водещи към конкурентни предимства и повишаване на добавената стойност на националните продукти и услуги) и подкрепа за ускорено усвояване на технологии, методи и др., подобряващи ресурсната ефективност и прилагането на ИКТ в предприятията от цялата промишленост.

Поставя се акцент върху подкрепата на националната специализация, която ще даде шанс на страната ни да се отличи и покаже свой облик на международния пазар.
Това ще доведе до по-голяма концентрация и по-ефективно използване на средствата, отпускани от ЕС, а също така и до подобряване на координацията и взаимодействието между инициативите, предприети на общностно, национално и регионално равнище.

Стратегията е основа за изпълнение на тематичното предварително условие 1 „Засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите“ по Приложение XI към Регламент (ЕС) №1303/2013 г.

Проект на иновационна стратегия за интелигентна специализация.

Източник: Министерски съвет

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside