Начало arrow Архив на новините arrow Ноември 2014 arrow ТУ - Габрово приключва успешно три европейски проекта  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
ТУ - Габрово приключва успешно три европейски проекта Печат
17 ноември 2014

Технически университет - Габрово приключва успешно работата по три европейски проекта, финансирани по програмата “Учене през целия живот”.

8Проект Учебна общност за активно стареене (A-learn), разработен в рамките на секторна програма Грюндвиг, е отговор на демографските промени, свързани със застаряване на населението в глобален мащаб. Стареенето само по себе си не е проблем, предизвикателството е как да остареем активно. Партньори от пет европейски страни създадоха учебни материали, достъпни в печатен и онлайн формат, предназначени за възрастни хора на възраст над 60 години и млади хора на възраст между 16 и 35 години. Идеята на учебната общност е в атмосфера на взаимопомощ, споделяне на опит и знания и взаимно уважение двете поколения да придобият нови знания и умения в областта на самоуправление на здравето, работа със социалните мрежи и създаване на блогове, както и съвместно организиране на доброволчески дейности.
Проведеното пилотно тестване на продуктите на проекта потвърди очакваните положителни резултати и насърчи партньорството да продължи да работи върху тази проблематика, защото, детето от вчера е зрелият човек днес и на прага на старостта утре.
За повече информация: www.a-learn.eu

8Проект Модерни университети в модерна Европа (MUME) се реализира от организации от 8 европейски страни и се финансира от секторна програма Леонардо да Винчи, дейност Трансфер на иновации.
Нарастващата пропаст между заетите лица в публичния сектор, представители на 4 различни поколения (поколение Y, поколение Z, поколение на бейби бумърите и поколение на традиционалистите) затруднява комуникацията и създава пречки, от една страна, при трансфера на опит от възрастни към млади, и от друга страна, при трансфера на знания в областта на новите технологии от млади към възрастни. Консорциумът на проекта разработи обучителен пакет, състоящ се от 3 ръководства за работодатели, наети лица с голям професионален опит на възраст над 45 години и наети лица, навлизащи на пазара на труда на възраст под 30 години в публичния сектор, кариерни пътеки и концепция за обучение на двете основни целеви групи. Този обучителен пакет е достъпен в печатен формат и е допълнен от компакт диск, който предлага обучителни курсове по бизнес английски, ИКТ, комуникация и междупоколенческо сътрудничество и една симулационна игра.
Целта е да се запознаят работодателите със специфичните характеристики на служителите в публичния сектор – техните силни страни и липсващите компетентности според възрастта им, да се предостави информация на служителите от публичния сектор за възрастовия профил на другите поколения, така че да могат да извлекат полза един от друг на работното място, да се представят перспективите за кариерно развитие чрез учене през целия живот, така че двете поколения да бъдат по-конкурентноспособни на пазара на труда и да си сътрудничат по-успешно в организацията.
За повече информация: www.mume.eu
 
8Проект Изучаване на езици чрез игри (GABALL) е финансиран по програма Учене през целия живот, секторна програма Ключови дейности 2, и иницииран от Висшия институт за инженерни науки в Порто, Португалия, съвместно с университети от Латвия, Бразилия и България, НПО от Гърция, обучителна организация от Испания и ИТ фирма от Португалия.
Проектът предлага платформа с 3D сериозна игра като обучителен инструмент за стимулиране процеса на интернационализация. Интерактивната онлайн платформа, достъпна както от компютър така и от мобилен телефон, се състои от шест сценарии, базирани на ситуации от реалния професионален живот на седем езика: английски, португалски, испански, гръцки, български, литовски и бразилски португалски.
Основната цел на играта е да развие езикови компетенции и умения, необходими на мениджъри на микро, малки и средни компании, които планират да интернационализират бизнеса си, и на последна година студенти, които възнамеряват да се занимават с предприемачество.
Сюжет на играта: предприемач иска да разшири дейността на компанията си, като навлезе на чужди пазари. Когато играещият започне играта, може да избира между шест различни независими един от друг сценарии в областта на международния нетуъркинг (участие в панаир, онлайн комуникация и сътрудничество), културата (бизнес култура), пазарите и иновациите (електронни пазари и електронна търговия) и законодателната рамка (институционални преговори).
За повече информация: www.gaball.eu

Източник: ТУ-Габрово

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside