Начало arrow Архив на новините arrow Март 2014 arrow Пакет от мерки в подкрепа на Украйна  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Пакет от мерки в подкрепа на Украйна Печат
10 март 2014

Комисията разпространи документ, в който се посочват основните конкретни мерки, които Комисията предлага в краткосрочен и средносрочен план, за да се подпомогне стабилизирането на икономическата и финансовата ситуация в Украйна, да се подпомогне преходът, да се насърчат политическите и икономическите реформи и да се подкрепи приобщаващото развитие в полза на всички украинци.

Съвкупността от тези мерки може да осигури подкрепа на обща стойност поне 11 млрд. EUR през идните години от бюджета на ЕС и от международните финансови институции (МФИ) със седалище в ЕС в допълнение към значителните средства, предоставени от МВФ и Световната банка.
Този ангажимент представлява както ответна мярка за подпомагане на стабилизирането на страната, така и за подкрепа на програмата за реформи и понататъшно повишаване на ангажираността на украинските власти. При все че някои от тези мерки могат да бъдат приложени бързо, други ще се нуждаят от допълнително планиране и подготовка. За много от тях е необходима спешната и активна подкрепа на Съвета и на Парламента.

В основата на този подход стои амбицията да се помогне на Украйна да реализира стремежите, които бяха ясно показани от гражданите и гражданското общество през последните седмици по време на безпрецедентните събития в Киев и в цялата страна.

Акценти:
• 3 млрд. EUR от бюджета на ЕС през следващите години, 1,6 млрд. EUR заеми под формата на макрофинансова помощ (МФП) и помощен пакет от безвъзмездни средства в размер на 1,4 млрд. EUR;
• до 8 млрд. EUR от Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие;
• потенциални 3,5 млрд. EUR, мобилизирани чрез Механизма за инвестиции по линия на добросъседството;
• създаване на платформа за координация на донорите;
• временно прилагане на задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия, когато бъде подписано споразумение за асоцииране, и ако е необходимо, чрез автономно концентриране в началото на периода на търговски мерки;
• организиране на инвестиционен форум/работна група на високо равнище;
• модернизиране на газопреносната система на Украйна и предприемане на мерки във връзка с обратните потоци, по-конкретно през Словакия;
• ускоряване на плана за действие за либерализиране на визовия режим съобразно установената рамка; предложение за партньорство за мобилност;
• техническа помощ в редица области — от конституционни до съдебни реформи и подготовка на избори.

Всички тези мерки следва да се разглеждат като принос на Комисията към европейските и международните усилия да се осигури устойчив изход за Украйна от трудната икономическа ситуация и да се подпомогне нейният икономически и политически преход.

Документът може да изтеглите тук

Източник: ЕК

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside