Начало arrow Архив на новините arrow Март 2014 arrow Избори за Европейски парламент - икономическа и финансова реформа  
Избори за Европейски парламент - икономическа и финансова реформа Печат
14 март 2014

1Финансовата криза, която започна през 2007г. и кризата в еврозоната, започнала през 2010 г., поразиха европейските икономики и разкриха непригодността на много системи и финансови правила. Стана ясно, че е необходима мащабна реформа в управлението на националните икономики и на финансовите пазари.

Тези кризи съвпаднаха с придобиването на нови правомощия от Европейския парламент, които му отредиха централна роля в усилията за преодоляването им, за защита на данъкоплатците и за изграждане на нова система. Парламентът беше активен на всички фронтове. Той настоя за приемането на амбициозно законодателство, често против многобройни интереси, насочени към запазване на статуквото или към възможно най-силно ограничаване на реформите.

2Сред най-големите успехи са ограничаването на бонусите в банковия сектор, подобряването на контрола във финансовия сектор, забраната на силно спекулативните суапове за кредитно неизпълнение и по-отговорното икономическо управление.

Глобалната конкуренция и финансовата криза разтърсиха европейските предприятия и доведоха много от тях до банкрут или до съкращаване на персонал.

1-3През последния мандат Парламентът работи за подпомагане на фирмите и на заетите в тях лица чрез парични средства от бюджета на ЕС и чрез други мерки, целящи осигуряване на водещи позиции на европейските фирми на световните пазари и насърчаване на откриването на работни места, специално за млади хора.
Съвместно с правителствата на държавите членки, ЕП прие законодателни актове в подкрепа на патентната защита на изобретателите; за прекратяване на практиките на закъсняло изплащане на задълженията чрез подпомагане на фирмите да получават дължимите им суми в рамките на общ срок за плащанията от 30 дни; за преразглеждане на възлагането на обществените поръчки, така че изразходването на обществените средства да бъде по-екологично, по-социално и по-иновативно; както и за модернизиране на услугите в железопътния и във въздушния транспорт.

Членовете на ЕП спомогнаха и за осигуряването на инвестиции в размер на 325 милиарда евро за проекти за регионално развитие, които да улеснят излизането на Европа от кризата. Те включват обучение на младите хора и съкратените работници, подкрепа за малките предприятия, търсещи нови възможности за бизнес, подобряване на доставките на интернет за отдалечените райони и подпомагане на международните научни изследвания.

Източник: Европейски парламент

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside