Начало arrow Архив на новините arrow Март 2014 arrow Избори за Европейски парламент - икономическа и финансова реформа  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Избори за Европейски парламент - икономическа и финансова реформа Печат
14 март 2014

1Финансовата криза, която започна през 2007г. и кризата в еврозоната, започнала през 2010 г., поразиха европейските икономики и разкриха непригодността на много системи и финансови правила. Стана ясно, че е необходима мащабна реформа в управлението на националните икономики и на финансовите пазари.

Тези кризи съвпаднаха с придобиването на нови правомощия от Европейския парламент, които му отредиха централна роля в усилията за преодоляването им, за защита на данъкоплатците и за изграждане на нова система. Парламентът беше активен на всички фронтове. Той настоя за приемането на амбициозно законодателство, често против многобройни интереси, насочени към запазване на статуквото или към възможно най-силно ограничаване на реформите.

2Сред най-големите успехи са ограничаването на бонусите в банковия сектор, подобряването на контрола във финансовия сектор, забраната на силно спекулативните суапове за кредитно неизпълнение и по-отговорното икономическо управление.

Глобалната конкуренция и финансовата криза разтърсиха европейските предприятия и доведоха много от тях до банкрут или до съкращаване на персонал.

1-3През последния мандат Парламентът работи за подпомагане на фирмите и на заетите в тях лица чрез парични средства от бюджета на ЕС и чрез други мерки, целящи осигуряване на водещи позиции на европейските фирми на световните пазари и насърчаване на откриването на работни места, специално за млади хора.
Съвместно с правителствата на държавите членки, ЕП прие законодателни актове в подкрепа на патентната защита на изобретателите; за прекратяване на практиките на закъсняло изплащане на задълженията чрез подпомагане на фирмите да получават дължимите им суми в рамките на общ срок за плащанията от 30 дни; за преразглеждане на възлагането на обществените поръчки, така че изразходването на обществените средства да бъде по-екологично, по-социално и по-иновативно; както и за модернизиране на услугите в железопътния и във въздушния транспорт.

Членовете на ЕП спомогнаха и за осигуряването на инвестиции в размер на 325 милиарда евро за проекти за регионално развитие, които да улеснят излизането на Европа от кризата. Те включват обучение на младите хора и съкратените работници, подкрепа за малките предприятия, търсещи нови възможности за бизнес, подобряване на доставките на интернет за отдалечените райони и подпомагане на международните научни изследвания.

Източник: Европейски парламент

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside