Начало arrow Архив на новините arrow Март 2014 arrow По-иновативна Европа с все още големи регионални различия  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
По-иновативна Европа с все още големи регионални различия Печат
14 март 2014

2Европа наваксва изоставането си от САЩ и Япония в областта на иновациите, но разликите между държавите от ЕС все още са големи и намаляват бавно. На регионално равнище изоставането в областта на иновациите се увеличава, като резултатите са се влошили в почти една пета от регионите на ЕС. Това са основните заключения от Сравнителния анализ на Съюза за иновации за 2014 г., направен от ЕК, както и от Регионалния сравнителен анализ за 2014 г.
Общото подреждане в рамките на ЕС остава относително стабилно, като начело е Швеция, следвана от Дания, Германия и Финландия — четирите държави, които инвестират най-много в изследвания и иновации.
Държавите, чиято позиция се е подобрила най-много, са Португалия, Естония и Латвия. Като цяло напредъкът е постигнат благодарение на откритостта и привлекателността на изследователската система на ЕС, както и по отношение на сътрудничеството в областта на иновациите в стопанската дейност и търговската реализация на знания, измерена с приходите от чужбина от лицензи и патенти.
Въпреки това растежът на публичните разходи за изследователска и развойна дейност (ИРД) беше неутрализиран от спад на инвестициите на рисков капитал и на инвестициите в дружествата за иновации, несвързани с ИРД.

Четири различни групи по резултати за държавите членки
Сравнителният анализ на Съюза за иновации за 2014 г. разпределя държавите членки в четири различни групи по резултати:
- Дания, Финландия, Германия и Швеция са водещите новатори, чиито резултати в областта на иновациите са доста над средното за ЕС;
- Австрия, Белгия, Кипър, Естония, Франция, Ирландия, Люксембург, Нидерландия, Словения и Обединеното кралство са последващите новатори, чиито резултати в областта на иновациите са над или близо до средното за ЕС; - Резултатите на Хърватия, Чешката република, Гърция, Унгария, Италия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Словакия и Испания са по-ниски от средното за ЕС. Тези държави са средните новатори;
- България, Латвия и Румъния са скромните новатори, чиито резултати в областта на иновациите са доста по-ниски от средното за ЕС.
Постиженията на най-иновативните държави са добри и са отчетливо над средните за ЕС във всички области: от системите за изследователска дейност и висше образование, през стопанските иновационни дейности и интелектуалните активи, до иновациите в МСП и икономическия ефект, което изразява балансирана национална система за изследователска дейност и иновации.

Сравнение на ЕС в международен план
В по-широк европейски план Швейцария потвърждава позицията си на цялостен водещ новатор благодарение на постоянно по-високите си резултати от тези на всички държави от ЕС. В световен мащаб постиженията на Южна Корея, САЩ и Япония в областта на иновациите са по-добри от тези на ЕС. Докато разликата със САЩ и Япония е намаляла наполовина през последните години, с Южна Корея тя се увеличава.
Държавите от ЕС продължават да са пред Австралия, Канада и всички държави от BRICS (Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка). Това водачество е стабилно или дори се увеличава, с изключение на Китай, който бързо наваксва.

Източник: Представителство на ЕК

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside